BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukołowicz Tomasz (Narodowe Centrum Kultury), Modzelewska Marlena (Narodowe Centrum Kultury), Siechowicz Paweł (Uniwersytet Warszawski, doktorant), Wiśniewska Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu polityki kulturalnej w Polsce w latach 1990-2015
The Role of Local Self-government in Financial Support for Cultural Policies in Poland Between 1990 and 2015
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 2 (46), s. 229-250, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka kulturalna
Słowa kluczowe
Kultura, Instytucje kultury, Finansowanie kultury, Samorząd terytorialny, Polityka kulturalna
Culture, Cultural institutions, Financing of culture, Local government, Cultural policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie tezy obecnej w dyskusjach ekspertów i ludzi kultury na początku lat 90. XX wieku o zagrożeniu związanym z przekazaniem części odpowiedzialności za politykę kulturalną jednostkom samorządu terytorialnego. Zdaniem części komentatorów decentralizacja miała doprowadzić do znacznego ograniczenia poziomu finansowania kultury ze środków publicznych w Polsce. Po upływie przeszło 25 lat od utworzenia samorządnych gmin chcemy zweryfikować, czy teza ta była słuszna. Analizy dokonujemy na podstawie danych finansowych z uwzględnieniem podziału na szczeble samorządu terytorialnego, typy instytucji oraz charakter wydatków (bieżące i majątkowe).(fragment tekstu)

This article describes the changes in cultural policies in Poland which were triggered by the introduction of autonomous local self-governments in 1990 and 1998. The paper begins with a short presentation of the history of the decentralization of public authority and public funding of culture. Then competences of the Ministry of Culture and local governments in various cultural areas are compared. In the third part the authors focus on the accessibility of EU funds and its influence on the cultural sector. In next part the budgetary plans of local government units and actual expenditure on culture are compared. The concluding remarks present an overview of the changes which took place between 1990 and 2015. The article includes analysis based on data from the Central Statistical Office of Poland and from the Ministry of Finance.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barometr kultury, M. Grabowska (red.), Instytut Kultury, Warszawa 1992.
  2. Celiński A., Finanse w miejskiej kulturze. Analiza budżetowa [w:] Miejskie polityki kulturalne. Raport z badań, Fundacja Res Publica, Warszawa 2013.
  3. GUS, Kultura w 2014 r. Tablice, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/ pl/defaultaktualnosci/5493/2/12/1/kultura_w_2014.zip.
  4. Głowacki J. i in., Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Raport o stanie kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008.
  5. Kultura a rozwój, J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
  6. Kultura polska w dekadzie przemian, T. Kostyrko, M. Czerwiński (red.), Instytut Kultury, Warszawa 1999.
  7. Kuzińska H., Źródła finansowania kultury, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1992.
  8. Podział środków publicznych na kulturę przez organa administracji państwowej. Zasady, formy, kryteria, S. Golinowska (red.), Instytut Kultury, Warszawa 1994.
  9. Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu