BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paczoski Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (oddziaływanie na otoczenie lokalne)
The Impact of the Financial Crisis on the Operations of Special Economic Zones (Local Business Environment Impacts)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 211-224, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Specjalne strefy ekonomiczne, Polityka regionalna, Inwestycje greenfield
Financial crisis, Special economic zones, Regional policy, Greenfield investment
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Kryzys gospodarczy spowodowany został kilkoma negatywnymi zjawiskami. Sytuacja ta wpłynęła na funkcjonowanie gospodarki regionalnej i lokalnej. Najważniejszymi negatywnymi czynnikami wypływającymi z kryzysu są: mniejsza aktywność firm, bankructwa, zmniejszenie inwestycji (inwestycje Greenfield), obniżenie wpływów do budżetów regionalnych i lokalnych z podatków i subsydiów z budżetu państwa. Przykładem skutków kryzysu jest zmniejszenie planowanych projektów inwestycyjnych w polskich specjalnych strefach ekonomicznych (w porównaniu do 2007 r.). Przeciwdziałanie skutkom kryzysu może opierać się na doborze wybranych działań opartych na teoriach rozwoju regionalnego.(abstrakt oryginalny)

The economic crisis was caused by several negative phenomena and has had a marked impact on regional and local economies. The key adverse factors arising from the crisis include: declining business activity, bankruptcies, diminishing investments (specifically greenfield investments), a decrease in regional and local budget revenues from taxes and from central government subsidies. The effects of the crisis are epitomized by a reduction of scheduled development projects in Polish special economic zones (relative to 2007). These negative effects may be overcome through a combination of measures based on relevant regional development concepts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ameryka traci rozsądek, rozmowa z D. Armeyem, "Rzeczpospolita" z 4-5.10.2008.
 2. Bramanti A., Gordon R., Ratti R., The Dynamics of Innovative Regions, Aldershot 1997.
 3. Castells M., The Network Society, Oxford 1989.
 4. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Rozwój i jego rozwój w warunkach globalizacji, CEDEWU Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
 5. Dylematy i osiągnięcia polskiej transformacji gospodarczej, red. H. Ćwikliński, G. Szczodrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 6. Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. M. Klamut, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 7. Gadomski W., Słownik pojęć nie do pojęcia, www.gospodarka.gazeta.pl [10.02.2010].
 8. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w UE, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.
 9. Gorynia M., Klastry - panaceum na konkurencyjność, "Rzeczpospolita" z 21.03.2008.
 10. Gospodarka oparta na wiedzy, wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 11. Niklewicz K., Kalendarium zapaści, www.wyborcza.pl.
 12. Ostrowska K., Przepustka w świecie finansów, "Rzeczpospolita" z 19.12.2006.
 13. Pietkun P., Groźna dziesiątka, www.gazetabankowa.pl [30.10.2009].
 14. Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tuchomska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i EUROREG, Warszawa 2007.
 15. Winiecki J., Dane mówią o depresji, "Dziennik Finansowy" z 13.02.2009.
 16. Woźniak A., Będą zwolnienia w strefach, "Rzeczpospolita" z 25.03.2009.
 17. Woźniak A., Inwestorzy będą zwalniać, "Rzeczpospolita" z 6.02.2009.
 18. Woźniak A., Inwestorzy wstrzymują się z decyzjami, "Rzeczpospolita" z 3.12.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu