BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rejestracja ciągników rolniczych w Polsce w 2015 roku
Registration of Farm Tractors in Poland in 2015
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 2, s. 164-177, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Infrastruktura rolnictwa, Rejestr administracyjny, Popyt
Machinery and equipment, Agricultural infrastructure, Administrative register, Demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rejestrację ciągników rolniczych w Polsce w 2015 roku na podstawie liczby rejestracji tych pojazdów w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Materiałem źródłowym do analizy były dane udostępnione przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR). Zakres analiz obejmował sezonowość rejestracji w układzie miesięcznym oraz regionalnym, popyt na określone marki (producentów), pochodzenie (krajowe, zagraniczne), a także strukturę mocy rejestrowanych w Polsce ciągników rolniczych. W 2015 roku w porównaniu z poprzednim rokiem miał miejsce spadek rejestracji zarówno nowych, jak i używanych ciągników rolniczych. Najwięcej w Polsce zarejestrowano ciągników o mocy 36-54 kW. Udział nowych ciągników w liczbie rejestracji ogółem wyniósł w 2015 roku ok. 45%. W grupie nowych ciągników najwięcej zarejestrowano pojazdów marki New Holland, Zetor oraz John Deere. Udział polskich marek w rejestracji ciągników ogółem w 2015 roku wyniósł niespełna 4%. (abstrakt oryginalny)

The paper presents registration of farm tractors in Poland in 2015 on the basis of the number of registered vehicles in the Central Register of Vehicles and Drivers (CEPiK). Data provided by the Polish Chamber of Commerce for Agricultural Machines and Facilities (PIGMiUR) were the source material for the analysis. The scope of the analysis covered seasonality of registration on a monthly basis, demand for specified brands (producers), origin (national, foreign) and structure of power outputs of tractors registered in Poland. In 2015, as compared to the former year, there was a drop in registration of both new and used tractors. The largest number of registered tractors had the power of 36-54 kW. The share of new tractors in the number of registrations in total amounted to approx. 45% in 2015. In the group of new tractors, the brands New Holland, Zetor and John Deere were the most numerous. The share of Polish brands in the registration of tractors in total in 2015 amounted to less than 4%.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lorencowicz, E. (2011). Rynek ciągników rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. 3, z. 3, s. 173-177.
  2. Lorencowicz, E. (2013). Polska mapa mocy ciągników. Rolniczy Przegląd Techniczny, nr 4(170), s. 58-59.
  3. Pawlak, J. (2012a). Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010. Problemy Inżynierii Rolniczej, z. 1(75), s. 5-14.
  4. Pawlak, J. (2012b). Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym. Problemy Inżynierii Rolniczej, z. 3(77), s. 35-41.
  5. Pawlak, J. (2013). Rynek ciągników używanych w Polsce w latach 2005-2010. Problemy Inżynierii Rolniczej, z. 3(81), s. 51-61.
  6. Pawlak, J. (2015). Podaż krajowa ciągników a ich rejestracja. Problemy Inżynierii Rolniczej, z. 2(88), s. 29-36.
  7. Rekordowa sprzedaż ciągników w roku 2012 (2013). Pobrane z: http://maszynydlafarmera. pl/informacje/aktualnosci/435-rekordowa-sprzeda-cignikow-w-roku-2012 (data dostę- pu: 15.05.2016).
  8. Różycki, Ł. (2016). Sprzedaż ciągników: rok 2015 gorszy od 2014. Pobrane z: https://www. agrofakt.pl/sprzedaz-ciagnikow-2015-gorszy-2014/ (data dostępu: 15.04.2016).
  9. Rynek ciągników w 2013 roku (2014). Pobrane z: http://www.wrp.pl/rynek-ciągników-rolniczych-w-2013-roku (data dostępu: 15.05.2016).
  10. Sprzedaż ciągników w 2014 roku (2015). Pobrane z: http://www.tvagro.pl/PL-H23/3/1147/ sprzedaz-ciagnikow-w-2014-roku.html (data dostępu: 15.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1240396
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu