BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Ireneusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kryzys finansowy a małe przedsiębiorstwa
Small Businesses in the Face of the Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 305-324, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Kryzys finansowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial markets, Financial crisis, Small business, Economic development and small business
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W referacie omówiono wpływ kryzysu w latach 2008-2009 na MŚP w Polsce. Zaproponowano w nim nową klasyfikację tych firm na bazie istniejących przepisów. Zwrócono uwagę na nowe aspekty obecnego kryzysu oraz sposoby jego przezwyciężenia. Analizę wybranych efektów funkcjonowania MŚP w dobie recesji oparto na firmach w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Wyciągnięte z niej wnioski wskazują, że wpływ MŚP na gospodarkę narodową zaznacza się w ich ujęciu globalnym, a nie jednostkowym czy mezoekonomicznym.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the impact that the 2008-2009 crisis had on Polish small and medium-sized businesses. In doing so, it proposes a new classification of business enterprises based on the provisions of relevant laws. Most attention is given to unique aspects of the current crisis as well as to how it could be fended off. The subsequent analysis of selected (results of) SME operations during the crisis relies on data concerning the Upper-Silesian conurbation. It leads to the conclusion that SME contribution to national economy is more visible when considered in global terms rather than in individual or mezzo-economic terms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennis W., Goleman D., O'Toole J., Przejrzystość w biznesie. Szczerość. Zaufanie. Jasne zasady, MT Biznes, Warszawa 2009.
 2. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa 1999.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 4. GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej, I kwartał 2009, www.stat.gov.pl [23.04. 2009].
 5. Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe 2009.
 6. Nadciąga wielka lawina bankructw w Polsce, "Gazeta Prawna", 18.08.2010.
 7. Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004.
 8. Redukcja kosztów - doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów, raport KPMG w Polsce 2009, www.kpmg.pl [23.04.2009].
 9. Russel H., Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 10. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 11. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 12. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
 13. Szymański W., Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 14. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji: wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 15. Thom R., Parabole i katastrofy, PIW, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu