BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyka Mariusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Krasowicz Stanisław (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Kopiński Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Zmiany produkcji rolniczej w Polsce w latach 2000-2014
Changes in Agricultural Production in Poland Between 2000 and 2014
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 4 (48), s. 7-36, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Wspólna polityka rolna
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Agricultural production, Crop production, Animal production, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie głównych kierunków zmian w produkcji rolniczej w Polsce oraz ich powiązanie z efektami realizacji wspólnej polityki rolnej.(fragment tekstu)

The aim of the study is to discuss the situation of agricultural production in Poland and its connection to the implementation of the Common Agricultural Policy (CAP). Agriculture sector in Poland in the years 2000-2014 underwent dynamic changes in its organization and intensity of production. CAP played an important role in this context, as its instruments accelerated and strengthened transformation and restructurization of Polish agriculture. Those changes deepened significant regional differences in agricultural production, leading to its concentration, polarization and specialization.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostathttp://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 2. Eurostat, Agriculture, forestry and fishery statistic, Luxembourg 2015.
 3. Faostat, http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home/E.
 4. Gołębiewski J., Przemiany strukturalne w łańcuchu żywnościowym w Polsce [w:] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, N. Drejerska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.
 5. GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/tablica.
 6. GUS, Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 roku, Warszawa 2016.
 7. "Rocznik Statystyczny Rolnictwa GUS", 2015.
 8. GUS, Zwierzęta gospodarskie w 2015 roku, Warszawa 2015.
 9. Kopiński J., Implikacje zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce dla puli azotu pochodzącego z produkcji zwierzęcej, "Studia i Raporty IUNG-PIB" 2015, nr 43(17).
 10. Kopiński J., Stan i prognozowane kierunki zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce do roku 2020, "Studia i Raporty IUNG-PIB" 2009, nr 17.
 11. Kopiński J., Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa UE, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 361.
 12. Kopiński J., Porównanie zmian realizacji celów produkcyjno-środowiskowych rolnictwa wybranych województw, "Acta Scientiarum Polonorum" seria "Agricultura", 2016 (w druku).
 13. Kopiński J., Matyka M., Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2016, nr 1.
 14. Kopiński J., Matyka M., Stan obecny i przewidywane zmiany produkcji rolniczej w Polsce w perspektywie roku 2030, "Studia i Raporty IUNG-PIB" 2014, nr 40(14).
 15. Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A., Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych, "Studia i Raporty IUNG-PIB" 2009, nr 14.
 16. Krasowicz S., Górski T., Budzyńska K., Kopiński J., Agricultural characteristics of the territory of Poland [w:] Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea, J. Igras, M. Pastuszak (red.), Wydawnictwo IUNG-PIB Puławy, Gdynia 2012.
 17. Krzyżanowski J.T., Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich [w:] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, N. Drejerska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.
 18. Kuś J., Matyka M., Zmiany organizacyjne w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 4.
 19. Matyka M., Plonowanie wybranych gatunków roślin w Polsce, Niemczech i UE-27 w latach 1961-2012, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2014, nr (16)3.
 20. Matyka M., Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2013, nr 15(3).
 21. Matyka M., Kopiński J., Tendencje zmian w produkcji roślinnej w Polsce w latach 2000-2014 "Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 IERiGŻ-PIB" 2016 (w druku).
 22. Matyka M., Krasowicz S., Kopiński J., Kuś. J., Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej w Polsce, "Studia i Raporty IUNG-PIB" 2013, nr 32(6).
 23. Poczta W., Czubak W., Pawlak K., Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji polski do UE, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2009, nr 4.
 24. Runowski H., Ekonomika rolnictwa. Przemiany w gospodarstwach rolnych [w:] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej, N. Drejerska (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.
 25. Zegar J., Konkurencyjność celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie, "Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014 IERiGŻ-PIB" 2013, nr 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu