BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Elementy strategii przetrwania przedsiębiorstwa w kryzysie
A Business Survival Strategy at a Time of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 325-336, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Kryzys finansowy, Strategia finansowa, Przedsiębiorstwo
Financial markets, Financial crisis, Financial strategy, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono działania wpisujące się w nurt strategii przetrwania. Zaproponowano stworzenie schematu postępowania przedsiębiorstwa, na którą składają się narzędzia umożliwiające szybką predykcję (analiza SWOT) i kwantyfikację nadchodzących zmian (analiza wrażliwości). Następnym krokiem jest sporządzenie strategicznej karty wyników, pozwalającej na wdrożenie, a potem kontrolowanie działań zaradczych. Aby zanalizować związki między celami zawartymi w poszczególnych jej perspektywach a osiąganym wynikiem finansowym zaproponowano połączenie teorii ograniczeń z Solverem. W celu racjonalnego zarządzania kosztami strategiczną kartę wyników uzupełniono o rachunek kosztów działań.(abstrakt oryginalny)

The paper undertakes to isolate a set of activities classifiable as a survival strategy, and resolves it by building a business behaviors matrix composed of tools that permit instant prediction (a SWOT analysis) and quantification (a sensitivity analysis) of imminent changes. Next, the Balanced Scorecard approach is applied in implementing and monitoring the execution of corrective steps based on the information derived from the matrix. A combination of the theory of constraints with Excel's Solver is proposed by way of support for the analysis of relationships between financial performance and the goals set across specific perspectives. To help rationalize cost management, an activity-based cost calculus was appended to the Balanced Scorecard concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlastra M., Wykorzystanie modelu Du'Ponta w planowaniu finansowym, w: ABC Controllingu, dodatek do "Controllingu i Rachunkowości Zarządczej", 2005, nr 6.
 2. Garkowska K., Zrównoważona karta wyników jako element systemu informacji planistycznej, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Kamińska, Difin, Warszawa 2006, s. 313-314.
 3. Gorzeń W., Piernicki K., Pniewski K., Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu wartości, w: Value Based Management - koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Baroszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 4. Kaplan S.R., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Kaplan S. R., Norton, P. D., Strategiczna karta wyników - praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 6. Kędzior M., Światowe wskaźniki oceny sytuacji kryzysowej, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherd, Difin, Warszawa 2010.
 7. Kirejczyk E., Zrozumieć zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.
 8. Mielcarek J., Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Target, Poznań 2008.
 9. Mielcarek J., Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC, Target, Poznań 2007.
 10. Mielcarek J., Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcja rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2005.
 11. Mielcarek J., Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABC i ABM, Contact, Poznań 2008.
 12. Mielcarek J., Zarządzanie wynikami za pomocą wskaźników niefinansowych [wydruk komputerowy]. Nadciąga kryzys gospodarczy, Dziennik.pl, www.gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/67380,nadciaga-gospodarczy-kryzys.html [20.08.2010].
 13. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 14. Nogalski B., Macinkiewicz, H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem - pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 15. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 16. Rachunkowość zarządcza, Akademia Finansów, Warszawa 2006, www.wsub.waw.pl/info/ogloszenia/3_MATERIA%A3Y_DYDAKTYCZNE/2_Przwodnik_programowy_-_Rachunkowosc_ zarzadcza.doc [18.08.2010].
 17. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, Warszawa 1998, www.podubinski.pl/_tastydir/ do.php?download=%2Fhome%2Fvirtuals%2Fpodubinski.pl%2Fekonomia%2FEKONOMIA%20-%20Samuelson%20%26%20Nordhaus%201%20cze.pdf [12.08.2010].
 18. Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009.
 19. Sull N.D., Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu, Helion, Gliwice 2006.
 20. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw - proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
 21. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu