BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wyzwania dla e-logistyki w dobie kryzysu gospodarczego
Challenges for e-Logistics during an Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 337-348, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
e-logistyka, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Kryzys gospodarczy
e-logistics, Supply chain, Logistics in supply chain, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W opracowaniu omówiono główne wyzwania, przed jakimi staje zarządzanie logistyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Skoncentrowano się na uwarunkowaniach e-logistyki, a więc rozwiązaniach organizacyjno-informatycznych, stanowiących o nowoczesnej formule funkcjonowania przedsiębiorstw ery społeczeństwa informacyjnego. Wskazano na główne tendencje rozwojowe w tym zakresie, które obserwuje się również na gruncie polskiej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the principal challenges facing logistics management at a time of economic crisis. The primary focus falls on e-logistics as a modern formula and an organizational and information technology framework for the operations of business organizations in the information society era. The main evolution trends, observable in Poland's as well as in other countries' economies, have been pointed out.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., E-logistyka jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji, w: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, red. J. Engelhartd, M. Kiba-Janiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie, Gorzów 2008.
 2. Adamczewski P., E-logistyka w strukturze funkcjonalnej e-przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, nr 572.
 3. Adamczewski P., E-przedsiębiorstwo w strukturze społeczeństwa informacyjnego, w: Fenomen internetu, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 4. Adamczewski P., Evolution in ERP - expanding functionality by BI-modules in Knowledge-based Management Systems, w: Information Management, red. B. Kubiak, A. Korowicki, Proceedings of the 9th International Conference on Information Management, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 5. Adamczewski P., ICT in enterprise architecture of e-companies in light of studies on the sector of SME in Wielkopolska, w: Advanced Information Technologies for Management - AITM 2008, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Wroclaw University of Economics Research Papers", Wroclaw University of Economics, Wrocław 2008, nr 35.
 6. Adamczewski P., Rozwinięte systemy klasy ERP w inżynierii wiedzy, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 7. Adamczewski P., Rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego w aspekcie strategii i-2010, w: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie, Gorzów 2009.
 8. Adamczewski P., Strukturalne ujęcie ERP w systemie zarządzania wiedzą w organizacji, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09, red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 9. Adamczewski P., The Advanced IT-Systems for Logistical Management, "Logistyka" 2008, nr 6, Politechnika Koszalińska.
 10. Adamczewski P., Transfer wiedzy dla wielkopolskiego sektora MSP w perspektywie strategii i-2010, w: Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów UE, red. J. Stacharska- Targosz, J. Szostak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
 11. Adamczewski P., W poszukiwaniu danych - na czym polega inteligencja biznesowa w logistyce, "Top Logistyk", 2009, nr 3.
 12. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa 2010.
 13. Instrumenty zarządzania logistycznego, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006.
 14. Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002.
 15. Logistyka w biznesie, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006.
 16. Logistyka wobec nowych wyzwań, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2010.
 17. Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, PWE, Warszawa 2009.
 18. Piekarczyk A., Zieniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
 19. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Informatyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 20. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu