BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Marta (Politechnika Opolska)
Tytuł
Opowiedzialność wspólników w spółkach osobowych prawa handlowego
Responsibility of Partners in Commercial Law Companies
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 11, s. 102-113, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prawo handlowe, Spółki, Odpowiedzialność
Commercial law, Companies, Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ponoszenie odpowiedzialności przez wspólników spółek osobowych jest bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu. Istnieje wiele rodzajów odpowiedzialności ponoszonej w spółkach osobowych, lecz w większości opierają się one na zasadach spółki jawnej. To, czy wspólnik będzie zobowią- zany ponieść odpowiedzialność zależy od wielu czynników, takich jak na przykład struktura organizacyjna firmy, umowa spółki, czy zaciągnięte przez nią zobowiązania. Sytuacje, w których wspólnik zostanie obarczony odpowiedzialnością lub też będzie miał prawo się od niej uchylić zostały zawarte w niniejszej publikacji(abstrakt oryginalny)

: Accountability by the shareholders of private companies is a very important issue from the standpoint of the safety of trading. There are many types of accountability in partnerships, but for the most part they are based on the principles of a general partnership. Whether the partner will be required to bear the responsibility depends on many factors, such as the organizational structure of the company's articles of association, or obligation incurred by it. Situations in which the partner will be held responsible or shall have the right from the repeal were included in this publication(original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Kappes, A., Kidyba, A. (red.): Spółka komandytowa. Warszawa: Wolters Kluwer 2014.
 2. Kappes, A.: Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze 1997.
 3. Kidyba, A.: Atypowe spółki prawa handlowego. Warszawa: Wolters Kluwer 2011
 4. Kidyba, A.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tom I, Komentarz do art. 1 - 300 k.s.h.. Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
 5. Kidyba, A.: Prawo handlowe. Warszawa: C.H. Beck 2014.
 6. Nieradka-Bernaciak, M., Rodek, J., Roguska-Kikoła A.: Spółka jawna . Zagadnienia praktyczne. Warszawa: Difin 2012.
 7. Promińska, U., Kidyba, A. (red.): Spółka partnerska. Warszawa: Wolters Kluwer 2011.
 8. Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A., Szwaja, J.: Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do art. 151 - 300 k.s.h.. Warszawa: C.H. Beck 2002.
 9. Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A. Szwaja, J.: Komentarz KSH, t. I, wyd. 3. Warszawa: C.H. Beck 2012.
 10. Szpunar, A.: O zasadzie akcesoryjności i poręczenia. "Palestra" 1992, nr 11/12.
 11. Tobolska-Grela, K., Kidyba, A. (red.): Spółka komandytowo - akcyjna. Warszawa: Wolters Kluwer 2014.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
 13. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 roku, sygn. akt V CSK 172/08 (Legalis nr 117469)
 15. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2008 roku, sygn. akt III CZP 126/08 (Legalis nr 112759)
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2010 roku, sygn. akt I ACa 978/09 (Legalis nr 363591)
 17. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2009 roku, sygn. akt IV CSK 558/08 (Biul. SN 2009 nr 7)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu