BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drygas Mirosław (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej UE
Support for Rural Development in Poland Under Common Agricultural Policy
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 4 (48), s. 101-122, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Wspólna polityka rolna
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna
Rural development, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli polityki rozwoju obszarów wiejskich, jako składowej WPR. W związku z tym omówiono ewolucję WPR, uwzględniając zmiany wagi głównych kierunków interwencji, znajdujące odzwierciedlenie w strukturze i wielkości budżetu w latach 1990-2020. Ponadto przedstawiono zasadnicze różnice w podejściu do procesu programowania aktualnego "Programu rozwoju obszarów wiejskich" (PROW) w stosunku do poprzedniego oraz scharakteryzowano programy operacyjne PROW na lata 2007-2013 i 2014-2020. W artykule przeprowadzono ocenę aktualnego PROW z punktu widzenia najważniejszych pozarolniczych potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich w Polsce, a także wnioski i rekomendacje.(fragment tekstu)

The article looks at the policy programmes and role of support for rural development under Common Agricultural Policy. The author presents the characteristics of the Rural Development Programme in the current programming period (2014-2020) in comparison with the previous ones. Special attention is given to the budget of Rural Development Programme. It is also assessed from the point of view of the development of the Polish countryside.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Common Agricultural Policy for European Public Goods: Declaration by a Group of Leading Agricultural Economists, November 18, Brussels 2009, http://www. reformthecap.eu/posts/ declaration-on-cap-reform.
 2. Ciaian P., Kancs D., Swinnen J., EU Land Markets and the Common Agricultural Policy, Centre for European Policy Studies, Brussels 2010.
 3. Cooper T., Hart K., Baldock D., Provision on Public Goods through Agriculture in the European Union, Institute for European Environmental Policy, 2009.
 4. Drygas M., Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014- 2020, M. Kłodziński (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 5. Drygas M., Instytucje w procesie wspierania przemian polskiej wsi i rolnictwa z funduszy unijnych, IRWiR PAN, Warszawa 2012.
 6. Europa 2020 - Strategia dla wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020.
 7. Grosse T., Hard Ł., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, Pro Oeconomia. Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2010.
 8. Komunikat Komisji Europejskiej: WPR do 2020 roku: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Bruksela 2011.
 9. Public Goods and Public Intervention. Overview of RDP Screening Exercise and Member State Survey, Thematic Working Group 3, European Network for Rural Development, Brussels 2009.
 10. Rise Task Force on Public Goods from Private Land, Directed by Professor Allan Buckwell, Brussels 2009.
 11. The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Committee on Agriculture and Rural Development, Rapporteur Albert Dess, European Parliament Resolution of 23 June 2011 ((2011/2051(INI)).
 12. The CAP towards 2020, Working Paper on the EC Communication of 18 November 2010, General for Internal Policies, Brussels 2011.
 13. The Common Agricultural Policy after 2013. Your ideas matter. Public debate, Summary Report, European Commission, Brussels 2010.
 14. Wilkin J., Ewolucja społeczno-ekonomicznych podstaw legitymizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki rozwoju, M. Drygas, A. Rosner (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 15. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, FAPA, Warszawa 2007.
 16. Zagórski M., WPR po 2013 roku - ocena i propozycje modyfikacji, "Wieś i Rolnictwo" 2012, nr 1.
 17. Zawalińska K., Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu