BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Szczepaniak Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej
Foreign Trade of the EU Agri-food Products
Źródło
Studia BAS, 2016, nr 4 (48), s. 193-223, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wspólna polityka rolna
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Produkty żywnościowe, Handel zagraniczny, Wspólna Polityka Handlowa
Agricultural products, Food products, Foreign trade, Common Commercial Policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej, w tym Polski, w latach 2004-2015. Punktem wyjścia analizy była charakterystyka podstawowych regulacji dotyczących unijnego handlu z krajami trzecimi (spoza UE) oraz regulacji obowiązujących w handlu na jednolitym rynku europejskim (JRE). Następnie dokonano charakterystyki zmian w handlu państw UE (jako całości) z krajami trzecimi, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rosyjskiego embarga na przywóz niektórych produktów żywnościowych z UE. W dalszej kolejności omówiono zmiany w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Polski - zarówno z państwami członkowskimi UE, jak i z krajami trzecimi. Artykuł zakończono wnioskami.(fragment tekstu)

The article provides an overview of the changes in agri-food trade conducted by the EU member states in the years 2004-2015. The paper begins with a presentation of the EU regulations on trade with the third countries and trade within the Single European Market. Next, the paper focuses on the changes in agri-food trade of the EU (as a whole) with the third countries, paying a special attention to the impact of the Russian ban on food imports. The final section gives a detailed analysis on the changes to the Polish agri-food trade, both with the EU and non-EU countries. The authors show that during the analyzed period agri-food trade was growing dynamically not just in Poland but also in the EU, however higher growth rates were recorded in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., Bilans półtora roku obowiązywania rosyjskiego embarga, "Przemysł Spożywczy" 2016, nr 4.
 2. Ambroziak Ł., Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej, "Unia Europejska.pl" 2013, nr 6.
 3. Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., Wspólna polityka handlowa w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wyzwania, strategie i realizacja [w:] Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, E. Kaliszuk (red.), IBRKK, Warszawa 2014.
 4. Bułkowska M., Otwarcie polskiego sektora rolno-spożywczego na kraje spoza UE, "Przemysł Spożywczy" 2016, nr 5.
 5. Council Implementing Regulation (EU) No 875/2013 of 2 September 2013 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009, COM(2014) 0108.
 6. Górski M., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, t. 25, EuroPrawo Instytut Wydawniczy, Warszawa 2012.
 7. Handel, wzrost i polityka światowa. Polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020, komunikat Komisji, KOM(2010) 612.
 8. Kaliszuk E., Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych [w:] Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, E. Kaliszuk, K. Marczewski (red.), IBRKK, Warszawa 2009.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Wspólna Polityka Handlowa oraz ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów w UE [w:] Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska- Gorywoda (red.), PWE, Warszawa 2016.
 10. Szczepaniak I., Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi [w:] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza, I. Szczepaniak (red.), seria "Program Wieloletni 2011-2014" nr 115, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 11. Tereszczuk M., Analiza zasięgu i poziomu subsydiowania eksportu rolno-spożywczego [w:] Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską, I. Szczepaniak (red.), seria "Program Wieloletni 2005-2009" nr 99, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 12. Trade Policy Review: European Communities, WTO 2004, WT/TPR/S/136.
 13. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.
 14. World Tariff Profiles 2015, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ world_tariff_profiles15_e.htm.
 15. Wróbel A., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, "Studia Europejskie" 2011, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu