BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Mikrofundamenty pośród antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej
Microfoundations Among Antecedents of Inter-organizational Cooperation
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 2, s. 3-11, rys., bibliogr. 32 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Zarządzanie strategiczne, Współpraca, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Wyniki badań
Management sciences, Strategic management, Cooperation, Economic literature analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój teorii zarządzania zależy od sposobu uwzględnienia wielopoziomowej złożoności badanych zjawisk w metodach, wynikach i propozycjach. Analiza mikrofundamentów mieści się w tym nurcie podejmując badanie przyczyn zjawisk na poziomach niższych (N-1). Na podstawie systematycznej analizy literatury o współpracy międzyorganizacyjnej stwierdzono, że mikrofundamenty organizacyjne przyciągnęły dotychczas znacznie większą uwagę niż mikrofundamenty relacyjne. Wskazujemy, że ograniczenie tej asymetrii jest warunkiem bardziej kompletnego zrozumienia antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

Management theory development depends on how well the multilevel complexity of studied phenomena is reflected in methods, findings and propositions. Microfoundations address this challenge by tackling the causes underlying a phenomenon at lower levels of analysis (N-1). Through a systematic literature review on inter-organizational cooperation we find that organizational microfoundations have received much more attention as compared to relational microfoundations We suggest this asymmetry calls for further research in order to develop a more comprehensive understanding of inter-organizational cooperation antecedents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akoorie M.E.,2011, A challenge to Marshallian orthodoxy on industrial clustering, Journal of Management History, vol. 17(4), s. 451-470.
 2. Barney J., Felin Т., 2013, What are microfoundations? The Academy of Management Perspectives, vol. 27(2), s. 138-155.
 3. Barney J.В., Ketchen D.J., Wright M., 2011, The future of resource-based theory revitalization or decline? Journal of Management, vol. 37(5), s. 1299-1315.
 4. Czakon W., 2011. Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd organizacji, nr 3, nr 57-62.
 5. Czakon W., 2015. Mikrofundamenty rozwoju sieci międzyorganizacyjnych. Marketing i Rynek, nr 5, s. 798-807.
 6. Czakon W., 2016, Komplementarność czy substytucyjność mikrofundamentów współdziałania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, s 87-94.
 7. Czakon W., 2016b, W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 173(3), 41-52.
 8. Czakon W., 2016c. Antecedencje współpracy strategicznej-poziom diady i sieci. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 82-89.
 9. Enkel E., Heil S., 2014, Preparing for distant collaboration: Antecedents to potential absorptive capacity in cross-industry innovation. Technovation, vol. 34, s. 242-260.
 10. Felin Т., Foss N.J., 2005, Strategic organization: A field in search of micro-foundations. Strategic organization, vol. 3(4), s. 441-455.
 11. Felin T., Foss N.J. ,2009, Organizational routines and capabilities: Historical drift and a course-correction toward micro-foundations. Scandinavian Journal of Management, vol. 25(2), s. 157-167.
 12. Foss N.J., 2010, Micro-foundations for management research: What, why, andwhither? Cuadernos de Economia у Dirección de la Empresa, vol. 13(42), s. 11-34.
 13. Gligor D.M., Holcomb M.C. , 2012, Antecedents and consequences of supply chain agility: establishing the link to firm performance. Journal of Business Logistics, vol.33(4), s. 295-308.
 14. Grandori Α., Soda G., 1995, Inter-firm networks: antecedents, mechanisms and forms. Organization Studies, vol. 76(2), s. 183-214.
 15. Greve H.R., 2013, Microfoundations of Management: Behavioral Strategies and Levels of Rationality in Organizational Action. Academy of Management Perspectives, 27(2), 103-119, https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp2013/2013-59.pdf, dostęp z dnia 5.01.2017г.
 16. Helfat С.Ε., Peteraf Μ.Α., 2015, Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal, vol. 36(6), s. 831-850.
 17. Iyer K.N., 2011, Demand chain collaboration and operational performance: role of IT analytic capability and environmental uncertainty. Journal of Business & Industrial Marketing, vol.26(2), s. 81-91.
 18. Klimas P., Wójcik D., 2016. Konceptualizacja pojęcia "mikrofundamenty" w naukach o zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, s. 241-251.
 19. Lawrence T.B., Phillips Ν., HardyC. ,1999. Watching Whale watching exploring the discursive foundations of collaborative relationships. The Journal of Applied Behavioral Science, vol.35(4), s. 479-502.
 20. Mehta R., Polsa P., Mazur J., Xiucheng F., Dubinsky A.J., 2006, Strategic alliances in international distribution channels. Journal of Business Research, vol.59 (10), s. 1094-1104.
 21. 21 Mitręga Μ , 2012, Network partner knowledge and internal relationships influencing customer relationship quality and company periomnance. Journal of Business & Industrial Marketing, vol.27(6), s. 486-496.
 22. Peters L.M., Manz C.C, 2007, Identifying antecedents of virtual team collaboration. Team Performance Management, vol. 13, no.3/4, s. 117-129.
 23. Piórkowska К., 2014, Micro-foundations w teorii zarządzania strategicznego-czy to tylko retoryka Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 27(2), s. 129-137.
 24. Piórkowska K., 2015, Koncepcja resilience z perspektywy proaktywnych strategii behawioralnych. Marketing i Rynek, nr 5, s. 808-824.
 25. Ratajczak-Mrozek M., Zieliński, M., 2013, Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw - ujęcie koncepcyjne1. Przegląd Organizacji, nr 11, s. 32-37.
 26. Teece D.J., 2007, Explicating dynamie capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, vol. 28(13), s. 1319-1350.
 27. Windsor D., 2010, The Role of Dynamics in Stakeholder Thinking. Journal of Business Thinking, vol.96, s. 79-87.
 28. Winter S.G., 2013, Habit, deliberation, and action: Strengthening the microfoundations of routines and capabilities. The Academy of Management Perspectives, vol. 27 (2), s. 120-137.
 29. Wójcik D., Klimas P., 2016, Mikrofundamenty współpracy między organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, s. 583-593.
 30. Wu Z., Choi T.Y., 2005, Supplier-supplier relationships in the buyer-supplier triad: Building theories from eight case studies. Journal of Operations Management, vol.24, s. 27-52.
 31. Yanes-Estevez V., Oreja-Rodriguez J.R., Garcia-Perez A.M., 2010, Perceived environmental uncertainty in the agrifood supply chain. British Food Journal, vol. 112(7), s. 688-709.
 32. Zybell U., 2013, Partner management - managing service partnerships in the supply chain - a systemic perspective. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol.43(3), s. 231-261.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu