BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biga Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Ekonomiczna analiza odmienności własności intelektualnej i materialnej na przykładzie patentu
The Economic Analysis of Differences Between Intellectual Property and Tangible Property
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (9), 2017, nr 312, s. 18-29, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Własność intelektualna, Własność prywatna, Patenty, Ochrona patentowa
Intellectual property, Private property, Patent, Patent protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego tekstu jest identyfikacja i analiza zasadniczych różnic między własnością intelektualną a materialną. Na tej bazie udzielana jest odpowiedź na pytanie, czy refleksje dotyczące klasycznie pojmowanej własności mogą być - a jeśli tak, to w jakim zakresie - ekstrapolowane na własność intelektualną. Z uwagi na rosnące znaczenie własności intelektualnej dla dzisiejszej gospodarki konieczne jest także poszukiwanie odpowiedzi, w jakich aspektach dwie tytułowe kategorie mogą się do siebie upodobnić, a w których konieczne jest wykorzystanie zupełnie odmiennych mechanizmów. Ekonomiczna analiza prawa jest dokonywana w niniejszym tekście na przykładzie patentu.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify and analyse the major differences between intellectual property and tangible property. The article provides the answer to the question: whether considerations on the tangible property can be - and if so, to what extent - extrapolated to intellectual property. Due to the growing importance of intellectual property for contemporary economy, it is also necessary to find answers in which aspects these two categories can be conformed, and where it is necessary to use a completely different mechanisms. Economic analysis of law in this text uses the example of a patent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allison J.R., Lemley M.A., Walker J. (2009), Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents, "University of Pennsylvania Law Review", Vol. 158, No. 1, s. 2-37.
 2. Bessen J., Meuer M. (2008a), Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk, New Jersey, Princeton University Press.
 3. Bessen J., Meuer M. (2008b), Do Patents Perform Like Property? Academy of Management Perspectives, Boston.
 4. Hausner J. (2012), Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej, "Zarządzanie publiczne", nr 1, s. 9-18.
 5. Kinsella N.S. (2008), Against Intellectual Property, Ludwig von Mises Institute, Auburn.
 6. Lerner J. (2002), 150 Years of Patent Protection, "American Economic Review", Vol. 92, No. 2, s. 221-225.
 7. McDonought F.J. (2007), The Myth of the Paten Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy, Emory University School of Law Public Law & Legal Theory Research Series, Research Paper, No. 7-6, s. 227-228.
 8. Moser P. (2013), Patens and Innovation: Evidence from Economic History, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 27, No. 1, s. 23-44.
 9. Quentin Grafton R., Squires D., Fox K.J. (2000), Private Property and Economic Efficiency: A Study of a Common-Pool Resource, "Journal of Law and Economics", Vol. 43, No. 2, s. 679-714.
 10. Risch M. (2012), Patent Troll Myths, "Seton Hall Law Review", Vol. 42, No. 2, s. 458-499.
 11. RPX Corporation (2016), NPE Activity Report 2015, San Francisco.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu