BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Istotność korelacji polichorycznej w modelach SEM z kategorialnymi zmiennymi obserwowalnymi
Importancy of Using Polichoric Correlation Index in SEM with Categorical Observable Variable
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 186-196, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Modelowanie równań strukturalnych, Badania statystyczne
Structural Equation Modeling, Statistical surveys
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zastosowanie macierzy korelacji współczynników Pearsona dla modeli zmiennych ukrytych z kategorialnymi zmiennymi obserwowalnymi może doprowadzić do mylnych wniosków. Stosując korelacje Pearsona, otrzymano wartości parametrów strukturalnych znacznie różniące się od tych otrzymanych przy zastosowaniu korelacji polichorycznej. Ponadto w przypadku zastosowania korelacji Pearsona można wywnioskować, iż nie ma podstaw do nieprzyjęcia poprawności założeń modelu. Natomiast przy zastosowaniu poprawnej korelacji dla tego modelu, czyli korelacji polichorycznej, hipotezę o dobroci dopasowania modelu należy odrzucić, a tym samym należałoby model zweryfikować. (fragment tekstu)

In this article attention was paid to importancy of using polichoric correlation index in structural equations modelling (SEM) for categorical observable variable. There were also linear structural equations models (LISREL) described. Consequences of using Pearson correlation index in LISREL instead of polichoric correlation index were showed in examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak A., Analiza struktur ukrytych, http://admin.ae.wroc.pl/admin/visual/pracownik.asp?PID=9173&RID=5.
  2. Boolen K.A., Structural Equation with Latent Variables, John Wileys Sons, Canada 1989.
  3. Kukuk M., Analyzing Ordered Categorical Data Derived from Elliptically Symmetric Distributions, Uniwersytet w Tubingen, Tubingen 1998.
  4. Maydeu-Olivares A., Testing Categorized Bivariate Normality with Two-Stage Polychoryc Correlation Estimates, materiały naukowe Katedry Statystyki Uniwersytetu w Barcelonie, Barcelona 2000.
  5. Muthen B., Latent Variable Structural Equation Modeling with Categorical Data, "Journal of Econometrics" 1983 vol. 22, s. 43-65.
  6. Uebersax J., The Tetrachoric and Polichoric Correlation Coefficients, http://ourworld.compuserve.com/homepages/jsuebersax/tetra.htm, 01.2003.
  7. Uebersax J., Estimating a Latent Trait Model by Factor Analysis of Tetrachoric Correlations, http://ourworld.compuservis.com/homepage/jsuebersax/irt.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu