BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dec Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw
The Problem of Bankruptcy of Enterprises in the Context of Financialisation
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 2, s. 12-23, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Finansjeryzacja, Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo
Financialization, Enterprise bankruptcy, Bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki upadłości przedsiębiorstw w kontekście intensywnego rozwoju sfery finansowej w działalności przedsiębiorstw, a w szerszym ujęciu funkcjonowaniu gospodarek krajowych. Warunki funkcjonowanie podmiotów gospodarczych zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej nieustannie się zmieniają, na co niewątpliwie ma również wpływ bardzo szeroka oferta coraz to nowszych usług finansowych dedykowanych przedsiębiorcom Tymczasem statystyka międzynarodowa dotycząca upadłości przedsiębiorstw nie wskazuje istotnego ograniczana tego zjawiska. Autor dowodzi, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu spotykają się zarówno z barierą finansowania działalności, jak i nieprzejrzystością oraz mankamentami w działaniu regulacji upadłościowych. Jest to o tyle zastanawiające, gdyż potencjał rozwoju różnego rodzaju usług finansowych, a także samych instytucji i firm prowadzących taką działalność wskazywałby na możliwość szybkiego i elastycznego dostosowania się tego rynku do oczekiwań jego klientów. W artykule podjęto próby analizy wpływu postępującej finansjalizacji na zmniejszenie problemu upadłości przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the problems of business failure in the context of intensive development of the financial sphere of business activities, and, more broadly, the functioning of national economies. Conditions of functioning of economic entities, both nationally and internationally are constantly changing, which undoubtedly also affects a very wide range of newer and newer financial services dedicated to entrepreneurs. Meanwhile, international statistics on corporate bankruptcy does not show a significant reduced this phenomenon. The author proves that entrepreneurs continue to face both the barrier of financing, as well as opacity and shortcomings in the operation of bankruptcy regulations. While the potential for the development of various types of financial services, as well as the institutions themselves and the companies engaged in these activities would indicate the ability to quickly and flexibly adapt the market to the expectations of its customers. The article attempts to analyze the impact of ongoing financialisation reduce the problem of bankrupt companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azkunaga J.A., Leire San-Jose, Urionabarrenetxea S, 2013, The impact of financial globalization and financialization on the economy in the current crisis through banking corporate governance, Contemporary Economics, Vol. 7, No. 3.
 2. Caverzasi E., 2014, Minsky and the Subprime Mortgage Crisis: The Financial Instability Hypothesis in the Era of Financialization, Department of Economic and Social Sciences, Marche Polytechnic University, Ancona; University of Limerick April 28, Levy Economics Institute, Working Paper No. 796.
 3. Davis G.F., Ross SM, Kim S. 2015, Financialization of the Economy, Annual Review of Sociology, Vol. 41.
 4. Dec P., 2016, Demografia przedsiębiorstw - analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 1, s. 101-117.
 5. Epstein, G., 2001, Financialization, Rentier Interests, and Central Bank Policy, manuscript, Department of Economics, University of Massachusetts, Amherst, MA, December.
 6. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, data dostępu 07.10.2016
 7. Gołębiowski G, Szczepankowski P., Wiśniewska D., 2015, Financialization and Income Inequality in Selected European Countries, 2004-2013, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2716978, data dostępu, 15.09.2016.
 8. James E., McLoughlin K., Rankin E., 2014, Cross-border Capital Flows since the Global Financial Crisis, Reserve Bank of Australia, Bulletin, June Quarter.
 9. Koncerny większe niż PKB kraju, Rzeczpospolita, 27.08.2012, www.rp.pl
 10. Mateo J.P., 2015, La Financiarización Como Teoria De La Crisis En Perspective Histórica (Financialization as a Theory of Crisis in a Historical Perspective), Cuadernos de Economia, Vol. 34, No. 64,. doi: 10.15446/cuad.econ.v34n64.45838, s. 23-44.
 11. Palley T.I., 2007, Financializatin: What it is and why it matters, Working Paper No. 525, The Levy Economics Institute, Economics for Democratic and Open Soicieties, Washington, D. CC, December.
 12. Smith K., 2009, Utrata właścicielskiej kontroli, Harvard Business Review, wrzesień 2009.
 13. Tomaskovic-Devey D., Li K.H. , Meyers N.P., 2015, Did Financialization Reduce Economic Growth?, March, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2571897.
 14. 14 World Development Indicators 2015, Bank Światowy, http://data.worldbank.org/, data dostępu 12.09.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu