BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołembski Grzegorz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ nowoczesnych metod zarządzania hotelami na efekty ekonomiczne działalności operacyjnej
The Impact of Modern Hotel Management Methods on the Economic Effects of Operative Activity
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2007, nr 18, s. 25-42, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Działalność operacyjna, Metody zarządzania, Efektywność zarządzania
Hotel industry, Operating activities, Methods of management, Management effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekspansja dużych międzynarodowych łańcuchów hotelowych w Polsce radykalnie zmieniła sposoby zarządzania w hotelarstwie. W artykule zbadano wpływ tych zmian na efekty ekonomiczne działalności operacyjnej. Wyrażają się one w zmianach progu rentowności, udziału kosztów zmiennych w sprzedaży i maksymalnego udziału kosztów stałych przy danym poziomie sprzedaży, strefy bezpieczeństwa, dźwigni operacyjnej i innych wskaźników, odzwierciedlających efekty ekonomiczne wdrażanych metod zarządzania. Wykazano, że redukcja kosztów, będąca rezultatem wprowadzania nowych metod zarządzania, musi być w przyszłości zastąpiona przez działania stymulujące wzrost obrotów i wykorzystanie potencjału. (abstrakt oryginalny)

Expansion of large international hotel chains into the Polish hospitality market has radically changed hotel management practices in Poland. The article investigates the impact of these changes on hotels' economic performance. This impact is assessed by monitoring changes in the break-even point, the percentage share of variable costs in sales, margins of safety, operating leverage, and other indicators reflecting economic effects of applied management methods. The research results indicate that cost reduction resulting from the introduction of new management methods must be replaced by measures aimed at stimulating revenue growth in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M. (2007) Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa.
 2. Bień W. (2001) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Czekaj J., Dresler Z. (2005) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 4. Drucker P. (2001) Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 5. Drury C. (1995) Rachunek kosztów. Wprowadzenie, PWN, Warszawa.
 6. Gołembski G. (1998) Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Gołembski G., red. (2005) Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa.
 8. Kowalczyk A. (2001) Geografia hotelarstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 9. Merski J., Witkowski C. (2004) Hotelarstwo w Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, WSE, Warszawa.
 10. Pene J. (2001) Strategiczny system zarządzania, PWE, Warszawa.
 11. Rutkowski A. (2003) Zarządzanie finansami, wyd. II, PWE, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Jachna T. (2000) Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 13. Stoner J., Wankel Ch. (1992) Kierowanie, PWE, Warszawa.
 14. Werner Z. (2004) Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2003 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu