BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasim Adam (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Madej Andrzej (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Górnik Andrzej
Tytuł
Innowacyjność różnych typów rolniczych gospodarstw w opinii rolników z makroregionu Mazowsza i Podlasia
Innovativeness of Different Agricultural Types of Farms In Farmers' Opinion from Regions of Mazowsze and Podlasie
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 70-76, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Innowacje, Rolnictwo, Innowacyjność, Innowacyjność regionu, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań
Information source, Innovations, Agriculture, Innovative character, Regional innovation, Arable farm, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O32, O33
streszcz., summ.
Kraj/Region
Mazowsze, Podlasie
Mazowsze, Podlasie
Abstrakt
Przedmiotem pracy są zagadnienia innowacyjności w rolnictwie w świetle opinii właścicieli różnych typów rolniczych gospodarstw (bydlęce, trzodowe, mieszane, roślinne), położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia. Celem badań było poznanie źródeł informacji o innowacjach w rolnictwie i zapotrzebowania gospodarstw na doradztwo rolnicze. Zastosowano celowy dobór próby badawczej, a opinie rolników uzyskano metodą ankietową. Postawy proinnowacyjne wykazywali w większości właściciele gospodarstw bydlęcych i roślinnych. Właściciele wszystkich typów gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o nowościach w rolnictwie od doradców ODR i z czasopism fachowych, a także zdobywano je na kursach i szkoleniach oraz z internetu i telewizji. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej (bydlęce, trzodowe) i roślinnej miały większe zapotrzebowanie na doradztwo rolnicze niż gospodarstwa z produkcją mieszaną. W zakresie doradztwa rolniczego największym zainteresowaniem cieszyły się porady świadczone przez ODR i agencje rolne.(abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to survey the opinion of the operators of different types agricultural of farms (cattle, pig, mixed, and crop farms) situated in the regions of Mazowsze and Podlasie regarding the issue of innovations in agriculture. The aim of the study was to learn about the sources of information on innovations in agriculture and about the demand for agricultural counseling. Purposeful selection of the sample was used and farmers' opinions were surveyed by the query method. Pro-innovative attitudes were shown by the majority of the owners of cattle and crop farms. The owners of all types of farms usually drew upon the following sources of information: ODR (Agricultural Advisory Centres) extension officers, technical journals, training courses, internet and television. Livestock farms (cattle and pig farms) showed a greater demand for extension services that did mixed production farms. Of the extension services present, consulting by ODR's workers and by agricultural agencies were in the greatest demand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bórawski Piotr. 2010. "Wykształcenie rolników i sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (2): 5-11.
 2. Cupiał Michał. 2010. "Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnych kierunkach produkcji". Inżynieria Rolnicza 4 (122): 37-41.
 3. Ginter Agnieszka, Halina Kałuża, Stanisław Szarek. 2010. "Wiedza czy mądrość? Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych". Wieś i Rolnictwo 4 (149): 120-129.
 4. Gołębiewska Barbara, Bogdan Klepacki. 2001. "Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 7 (42): 457-464.
 5. Grieger Andrzej, Kazimierz Sławiński. 2008. "Porównanie zastosowania internetu w gospodarstwach rolnych w zależności od prowadzonego w nich systemu produkcji rolniczej". Inżynieria Rolnicza 11 (109): 63-67.
 6. Grochowska Renata. 2015. "Partnerstwa innowacyjne jako nowa koncepcja wdrażania innowacji w sektorze rolnym w Polsce". Roczniki Naukowe SER iA XVII (3): 103-107.
 7. Hamerska Irena, Stanisława Roczkowska-Chmaj. 2008. "Wykształcenie i wiek rolników a wskaźnik postępu naukowo-technicznego". Inżynieria Rolnicza 11 (109): 75-82.
 8. Kalinowski Julian, Krzysztof Prymon. 2011. "Znaczenie internetu jako źródła informacji rolniczych". Roczniki Naukowe SER iA XIII (2): 186-190.
 9. Kałuża Halina, Agnieszka Ginter. 2014. "Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 361: 89-98.
 10. Kiełbasa Barbara. 2016. "Education as a determinant of the implementation of innovation in agriculture in the light of empirical research". Roczniki Naukowe SER iA XVIII (1): 111-116.
 11. Kiełbasa Barbara, Jacek Puchała 2015. "Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa". Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 107-111.
 12. Klepacki Bogdan. 2005a. "Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych". Roczniki Naukowe SER iA VII (1): 124-128.
 13. Klepacki Bogdan. 2005b. "Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa". Zagadnienia Ekonomiczne 2: 47-57.
 14. Kołodziejczyk Danuta, Marcin Gospodarowicz. 2010. "Relacje rolników z instytucjami wspierającymi rozwój gospodarstw rolnych". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 31-48.
 15. Krzyżanowska Krystyna. 2013. "Źródła fachowych informacji w opinii rolników". Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 182-186.
 16. Miś Teresa, Tomasz Surmacz. 2015. "Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich". Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 16-31.
 17. Nowak Anna, Tomasz Kijek, Ewa Wójcik. 2016. "Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce". Roczniki Naukowe SER iA XVIII (1): 202-207.
 18. OECD. 2005. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. 3rd edition. Paris: EUROSTAT.
 19. Roszkowski Andrzej. 2013. "Innowacyjność w technologiach i technice rolniczej". Inżynieria Rolnicza 1 (3): 317-327.
 20. Ryznar Józef. 1995. Doradztwo rolnicze w zarysie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 21. Schumpeter Joseph Alois. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach działalności innowacyjnej. Dz.U. nr 179, poz. 1484.
 23. Wiatrak Andrzej Piotr. 2016. "Sieć innowacji w rolnictwie - istota, cele i uwarunkowania". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 380-384.
 24. Wójcicki Zdzisław. 2000. "Problemy modernizacji gospodarstw rolniczych". Problemy Inżynierii Rolniczej 3: 25-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1161
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu