BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Segmentacja rynków zagranicznych z wykorzystaniem analizy portfelowej i wielowymiarowej analizy porównawczej - aspekty metodologiczne
Application of Portfolio Analysis and Multidimensional Comparative Analysis in the Segmentation of Foreign Markets - Methodological Aspects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 260-270, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Rynki zagraniczne, Segmentacja rynku, Analiza portfelowa, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Foreign markets, Market segmentation, Portfolio analysis, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest zaproponowanie procedury segmentacji rynków zagranicznych z wykorzystaniem podstawowych technik analizy konkurencyjności przedsiębiorstw, do których należą macierz rozwoju i udziału oraz macierz pozycji firmy i atrakcyjności sektora. Proponuje się również wzbogacenie tych instrumentów metodami wielowymiarowej analizy porównawczej, szczególnie metodami klasyfikacji i porządkowania liniowego. (fragment tekstu)

The objective of the hereby study is to suggest the foreign markets' segmentation procedure with the use of basic competitiveness techniques applied by enterprises, among which one could point out to the development and share matrix, as well as the company position and sector attractiveness matrix. It is also suggested to enrich these instruments by the multidimensional comparative analysis methods with particular emphasis on the method of linear classification and assignment. The study is of methodological nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 2. Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 3. Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku. PWN, Warszawa 2000.
 4. Kotier P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa, Gebethner i Ska, 1994.
 5. Mc Donald M., Dunbar I., Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna 2003.
 6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 7. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 8. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 9. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 10. Prymon M., Marketingowe zarządzanie firmą, Wydawnictwo Educator, Częstochowa 1994.
 11. Rutkowski I., Wrzosek W., Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985.
 12. Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 13. Strahl D., Modele zarządzania bankiem (model triada), Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 14. Strategie marketingowe. Pod red. R. Krupski, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998.
 15. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Pod red. D. Strahl, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 16. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu