BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targosz Radosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie polskich biur podróży
The Impact of the Global Economic Crisis on Polish Tour Operators
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 363-374, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Bezpieczeństwo, Kryzys finansowy
Travel agency, Security, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Biura podróży są jednym z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych miejsc przez potencjalnych klientów pragnących odbyć ciekawą wycieczkę wakacyjną. W niniejszym opracowaniu przedstawiono, w jaki sposób na funkcjonowanie biur turystycznych wpłynął obecnie panujący na świecie kryzys gospodarczy. Zwrócono również uwagę na inne ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy turystycznego aspekty społeczno-polityczne i klimatyczne. W opracowaniu ukazano również wpływ nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 2010 r. na bezpośrednią działalność touroperatorów i pośredników turystycznych, a także na większe bezpieczeństwo ich potencjalnych klientów.(abstrakt oryginalny)

Travel agencies are the venues that potential customers looking for an interesting holiday offer are most likely to visit. The paper discusses the effect that the ongoing global economic crisis has had on the operations of tourist businesses. Attention is also brought to other socio-economic aspects and climatic factors that bear on the day-to-day running of agencies and therefore focus the interest of the tourist industry. In addition, the author attempts to describe the impact that the amendments made to the Act on Tourism Services in 2010 may have on the activities of tour operators and travel agents as well as on the safety of prospective buyers of tourist services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008.
  2. Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2006.
  3. Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 133, poz. 884 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych, Dz.U. nr 106, poz. 672.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 133, poz. 884 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. nr 133, poz. 884 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych, Dz.U. nr 106, poz. 672.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu