BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartuś Alicja (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ koniunktury gospodarczej na ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (2007-2009)
The Impact of Business Trends on the Economic Conditions for the Operation of the Auschwitz-Birkenau State Museum (2007-2009)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 375-390, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Turystyka, Koniunktura gospodarcza, Uwarunkowania mikroekonomiczne
Tourism, Business trends, Microeconomic conditions
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (PM A-B) od roku 2007 do końca roku 2009. Autorka pokazuje zależności pomiędzy sytuacją ekonomiczną muzeum a koniunkturą gospodarczą w Polsce i Europie. Pomimo że muzeum jest instytucją państwową, musi samodzielnie wypracować ponad połowę środków finansowych na swoją działalność. Rocznie miejsce to odwiedza ponad milion turystów. Jednak wstęp na teren PM A-B jest bezpłatny, co uniemożliwia czerpanie z tego tytułu dochodów. Dlatego władze muzeum są zmuszone do szukania innych źródeł dochodów, a co się z tym wiąże - prowadzenia własnej polityki gospodarczej uwzględniającej wyjątkowy charakter miejsca.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the economic conditions influencing the operation of the Auschwitz-Birkenau State Museum in 2007 through 2009. The author highlights the relationships between Museum's economic health and the economic trends in Poland and throughout Europe. Albeit a state-run institution, the Museum relies on government subsidies for less than 50% of the funding it requires to be able to function. Since no entrance fee is charged, the Museum cannot derive any income from this source, even though it is visited by more than a million tourists every year. This compels its managers to maneuver between the need to pursue some business activity and the imperative to protect the unique character of the place.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2007-2010. Raport roczny, red. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
  2. Kotyński J., Koniunktura gospodarcza świata i krajów Triady (USA, Japonia, UE), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, materiały z seminarium z 28.04.2009.
  3. Pamięć, świadomość, odpowiedzialność. Remembrance. Awareness, Responsibility, red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008.
  4. Rawecki M., Strefa Auschwitz-Birkenau, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
  5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki dotyczące szczegółowego określenia terenów Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów w Oświęcimiu z 9.12.1957 r.
  6. Ustawa o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady z dnia 7 maja 1988 r., Dz.U. z 1999 r. nr 41, poz. 412 z późn. zm.
  7. Raport Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za rok 2007.
  8. Raport Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za rok 2008.
  9. Raport Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za rok 2009.
  10. Archiwum kursów Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu