BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sej-Kolasa Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Metoda taksonomii wrocławskiej w klasyfikacji gmin
Wrocław Taxonomic Analysis Method for Categorising the Communes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 303-314, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Taksonomia wrocławska, Zastosowanie taksonomii, Gmina, Klasyfikacja
Wroclaw taxonomy, Application of taxonomy, District, Classification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Wśród zadań, którymi musi zajmować się gmina, najczęściej wymienia się szeroko rozumianą ochronę środowiska, gospodarkę komunalną, lokalne drogi i transport, ochronę zdrowia, oświatę, kulturę, handel itd. Każde z tych zadań ma aspekt ekologiczny, bowiem w większym lub mniejszym stopniu wpływa na stan środowiska lub środowiskowe uwarunkowania jakości życia mieszkańców. Podstawę skutecznego zarządzania środowiskiem stanowi rzetelna analiza środowiskowych, gospodarczych i społecznych uwarunkowań rozwoju gminy. Przedmiotem analizy są uwarunkowania, które bezpośrednio decydują o możliwościach realizacji przez gminę polityki rozwoju. Punktem wyjścia do tej analizy jest ocena stopnia rozwoju gminy. Gminom o zbliżonym poziomie rozwoju i porównywalnych uwarunkowaniach przestrzennych można zaproponować podobne strategie i programy rozwoju. (fragment tekstu)

A starting point for formulation of strategies and programmes for development at the local level is performance of an assessment of the development level of communes. Groups of objects sharing the examined characteristics can be offered similar development strategies. One of applicable methods of categorising the multi-attribute objects is the Wrocław taxonomic analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska-Domańska E., Jasinkiewicz M. (1998), Jak budować program ekorozwoju w gminie miejskiej. Agenda 21 tom III, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Warszawa-Kraków.
  2. Borys T. (1998), Jak budować program ekorozwoju. Informacje ogólne, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Warszawa-Kraków.
  3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
  4. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  5. Nowak E. (1995), Taksonomiczna analiza struktury kosztów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  6. Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w ramach Banku Danych Regionalnych (2001), Ministerstwo Środowiska; Warszawa.
  7. Poskrobko B. (1998), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
  8. Sej-Kolasa M. (2002), Podstawy zarządzania informacją o środowisku, Wydawnictwo AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu