BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusterka Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka), Jefmański Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Próba oceny województw pod względem wartości wskaźników presji na jakość powietrza z zastosowaniem metod klasyfikacji i porządkowania liniowego
Classification and Linear Ordering of the Voivodships on the Ground of Air Quality Pressure Indicators
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (14), 2004, nr 1021, s. 315-325, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie powietrza, Metody klasyfikacyjne, Porządkowanie liniowe, Ekorozwój, Obszary problemowe
Air pollution, Classification methods, Linear ordering, Eco-development, Problem areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanej pracy podjęto próbę klasyfikacji województw według wskaźników presji na jakość powietrza, stanowiących podgrupę wskaźników ekorozwoju. Wydaje się, że wyniki przeprowadzonej analizy:
- pozwolą na jednoznaczne wskazanie obszarów problemowych w zakresie stanu czystości powietrza, które winny być objęte największą ochroną, rozumianą jako podejmowanie działań i inwestycji proekologicznych zmierzających do poprawy jakości powietrza na danym terenie;
- mogą stanowić podstawę opracowania programów ochrony powietrza, określających kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza;
- mogą być wykorzystane do określenia zbieżności wskaźników zanieczyszczenia powietrza na obszarze danego województwa (wskaźniki presji) ze wskaźnikami reakcji społecznej na niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku; badanie korelacji między wskaźnikami presji i reakcji pozwoli na ocenę adekwatności oraz efektywności podejmowanych na danym obszarze działań zaradczych w stosunku do zaobserwowanej skali problemu.
Wskaźniki przyjęte do badania obliczone zostały na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2001 r. opublikowanych w roczniku statystycznym Ochrona Środowiska 2002. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present utility of clustering and linear ordering methods for clustering and ordering Polish voivodships. Empirical example is included. The research covers the year 2001. The program used was Statistica for Windows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju na lokalnym poziomie zarządzania, [w:] Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, red. G. Dobrzański, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 2. Cain A.J., The Evolution of Taxonomic Principles in Microbial Classification, University Press Cambridge 1962.
 3. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 4. Gordon A.D., Classification, Chapman and Hall, London 1999.
 5. Grabiński T., Metody taksonometrii, Wydawnictwo AE, Kraków 1992.
 6. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1995.
 7. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 8. Kompendium wiedzy o ekologii, red. J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 9. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 10. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
 11. Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., Metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego, GUS, Warszawa 1980.
 12. Reyment R.A., Blackith R.E., Campbell N.A., Multivariate Morphometries, Academic Press, London 1984.
 13. Rocznik statystyczny Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 1996.
 14. Sutcliffe J.P., On the Logical Necessity and Priority of a Monothetic Conception of Class, and on the Consequent Inadequacy of Polythetic Accounts of Category and Categorization, in New Approaches in Classification and Data Analysis, Springer, Berlin 1994.
 15. Synteza raportu. Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju województwa w ramach banku danych regionalnych, red. T. Borys, FK.-ROE, Jelenia Góra-Warszawa 2003.
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU nr 62, poz. 627.
 17. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 18. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu