BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimková Emília (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Światowy kryzys gospodarczy a pouczające doświadczenia wybranych krajów członkowskich europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
The Global Economic Crisis and the Experiences of Selected EMU Member States - Lessons to Learn
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 391-400, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Strefa euro, Kryzys finansowy, Finanse publiczne, Polityka pieniężna
Economic and Monetary Union (EMU), Eurozone, Financial crisis, Public finance, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny wydobył na światło dzienne istotne różnice w kondycji gospodarczej krajów członkowskich Europejskiej Unii Walutowej. Artykuł poświęcono tzw. krajom peryferyjnym strefy euro (Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja, Hiszpania), które mają problemy z finansami publicznymi, wysoką stopą inflacji i deficytem bilansu płatniczego. Analiza strat i korzyści oraz szans i zagrożeń dostarczyć może pożytecznych lekcji zarówno pozostałym krajom członkowskim Europejskiej Unii Walutowej, jak i krajom, które planują przystąpić do strefy euro.(abstrakt oryginalny)

The global economic crisis has brought to light the divergence in economic performance of the European Monetary Union (EMU) member states. The paper is focused on the so called "peripheral member states" of the EMU (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain), which are experiencing problems with public finance, high inflation rates and current account deficits. An analysis of benefits and losses, opportunities and threats May bring good lessons to other EMU member states as well as to the countries that plan to enter the Euro area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komisja Europejska, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, "European Economy" 2009, No. 7, Office for Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2009.
  2. Komisja Europejska, Commission Staff Working Document, Accompanying document to the Communication from the Commission "European Financial Supervision" - Impact Assessment, European Commission, maj 2009.
  3. Lawson C., Zimkova E., The Credit Crisis: What Lesson for Visegrad?, "Prague Economic Papers" 2009, No. 2.
  4. Schill V., Challenges for Fiscal Sustainability in the European Union, ECB Public Finance Workshop, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu