BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajadacz Alina (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Klebba Ewa (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Turystyka i rekreacja w badaniach naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
Research on Tourism and Leisure Conducted at the Faculty of Geographical and Geological Sciences of the Adam Mickiewicz University in Poznań
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2007, nr 18, s. 121-142, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Badanie turystyki
Tourism, Recreation, Tourism research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono w zarysie badania nad turystyką i rekreacją, które od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku były prowadzone na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Omówiono w nim również dorobek naukowy pracowników Wydziału z zakresu geografii turyzmu, w tym tematykę prac doktorskich. Nakreślono także współczesne problemy badawcze. Dopełnieniem artykułu jest załącznik zawierający wykaz wybranych publikacji pracowników WNGiG, które dotyczą geograficznych zagadnień turystyki i wypoczynku. (abstrakt oryginalny)

The article presents a historical outline of research on tourism and leisure conducted since the mid-1960s at the Faculty of Geographical and Geological Sciences of the Adam Mickiewicz University in Poznań. It discusses the scientific achievements of academics specialising in the field of geography of tourism, including the subject matter of doctoral dissertations. Furthermore, it outlines current research problems. The appendix includes a list of some selected publications by the Faculty researchers dealing with geographical aspects of tourism and leisure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski T. (1974) Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa - Poznań.
 2. Bartkowski T. (1977) Metody badań geografii fizycznej, PWN, Warszawa - Poznań.
 3. Bartkowski T. (1977) Wypisy do geografii turystycznej, cz. I, Monografie, Podręczniki, Skrypty, AWF w Poznaniu, seria 111, Poznań.
 4. Bartkowski T. (1980) Wypisy do geografii turystycznej, cz. II, Monografie, Podręczniki, Skrypty, AWF w Poznaniu, seria 111, Poznań.
 5. Bartkowski T. (1991) Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, wydanie piąte, zmienione, PWN, Warszawa.
 6. Biderman E. (1980a) Struktura zagospodarowania turystycznego województwa leszczyńskiego, Rocznik Leszczyński, z. 4, Poznań, s. 9-36.
 7. Biderman E. (1980b) Struktura przestrzenna i funkcjonalna podmiejskich obszarów rekreacyjnych [w:] Zasady kształtowania podmiejskich obszarów rekreacyjnych, Wydawnictwo AWF, Seria Monografie, nr 146, Poznań, s. 29-49.
 8. Biderman E. (1981) Struktura i wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach turystycznych i wczasowo-wypoczynkowych województwa poznańskiego, Kronika Wielkopolski, nr 1, PWN, s. 76-94.
 9. Biderman E. (1982a) Teoretyczne problemy regionu ekonomicznego a pojęcie i zasady wydzielania regionu turystyczno-usługowego [w:] Problemy regionalizacji turystycznej, AWF, seria: Skrypty, nr 201.
 10. Biderman E. (1982b) Wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach turystycznych i wczasowo-wypoczynkowych województwa konińskiego, Rocznik Koniński, t. 10, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 229-244.
 11. Biderman E. (1984) Przyrodnicze walory rekreacyjne i turystyczna baza noclegowa województwa pilskiego, Kronika Wielkopolski, nr 1, PWN, Poznań, s. 52-76.
 12. Bródka S. (2004) Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast województwa wielkopolskiego w latach 1975-1997, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, s. 139.
 13. Bródka S., Macias A., Zajadacz A. (2005) Działalność naukowo-dydaktyczna prof. UAM dr hab. Danieli Sołowiej (w piątą rocznicę śmierci) [w:] Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, t. 56, Poznań, s. 15-36.
 14. Kaczmarek T. (1989) Zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny [w:] A. Kostrzewski, red., Środowisko przyrodnicze i przestrzenna struktura społeczno-ekonomiczna miasta i gminy Międzyzdroje, UAM, Poznań, s. 97-107.
 15. Kaczmarek T. (1990) Postawy mieszkańców wobec turystyki na przykładzie wsi letniskowej Lubasz, Sprawozdania PTPN, nr 107 [za 1988 r.], Poznań, s. 52-55.
 16. Kaczmarek T., Budner W. (1986) Wielkość struktura i wykorzystanie bazy noclegowej w wybranych miejscowościach wokół Wolińskiego Parku Narodowego [w:] A. Kostrzewski, red., Woliński Park Narodowy. Monografia Geograficzna, UAM, Poznań.
 17. Kaczmarek T., Kaczmarek U. (1991) Problemy rozwoju turystyki w przygranicznych obszarach południowej Serbii na przykładzie gminy Surdulica, Sprawozdania PTPN, nr 108, Poznań.
 18. Kaczmarek T., Kaczmarek U. (2002) Turystyka w strukturze gospodarczej obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe, nr 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, s. 91-100.
 19. Kaczmarek T., Kaczmarek U., Wiśniewska K. (1992) Wielkopolski Park Narodowy w świadomości turystów [w:] A. Kostrzewski, red., Morena: prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, z. 1, Poznań - Puszczykowo, s. 109-128.
 20. Marsz A. (1965a) Koncepcja mapy ogólnej oceny terenu dla potrzeb turystyki i wypoczynku. Sprawozdania PTPN za III i IV kwartał, nr 2 (74), Poznań.
 21. Marsz A. (1965b) Ocena środowiska geograficznego rynny jezior Kórnicko-Zaniemyskich dla potrzeb turystyki i wypoczynku, Sprawozdania PZPN za III i IV kwartał 1965 r., Poznań.
 22. Marsz A. (1968) Analiza prac konkursowych pod względem treści fizjograficznej, metod oceny środowiska geograficznego dla potrzeb planowania w zakresie rekreacji i obliczania chłonności rekreacyjnej obszaru, Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich nr 8/68 (maszynopis), Poznań.
 23. Marsz A. (1970) Ocena środowiska geograficznego rynny Jezior Kórnicko-Zaniemyskich dla potrzeb turystyki i wypoczynku jako przykład wykorzystania mapy uroczysk do oceny w dużej podziałce, Zeszyty Naukowe UAM, Geografia, z. 9, Poznań.
 24. Marsz A. (1972) Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na niżu. PZPN Prace komisji Geograficzno-Geologicznej, t. XII, z. 3, Poznań, s. 72.
 25. Matuszewska D. (2000a) Aspekt społeczny w badaniach nad przestrzennym zagospodarowaniem turystycznym parków narodowych i ich otoczenia, Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych, nr 4, Szczeliniec, s. 221-236.
 26. Matuszewska D. (2000b) Turysta w parku narodowym - intruz czy sojusznik?, Parki Narodowe, nr 2/2000, KZPN, Warszawa, s. 28-29.
 27. Matuszewska D. (2000c) Turystyka w Wolińskim Parku Narodowym w opiniach mieszkańców Międzyzdrojów [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe, nr 1, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, s. 231-245.
 28. Matuszewska D. (2002) Ochrona przyrody i turystyka w Słowińskim Parku Narodowym w opiniach turystów i rekreantów [w:] J. Partyka, red., Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 351- 372.
 29. Matuszewska D. (2003) Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 150.
 30. Matuszewska D. (2004) Ochrona przyrody i turystyka w Wielkopolskim Parku Narodowym w opiniach turystów [w:] A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna, red., Stan i przemiany środowiska Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, s. 90-97.
 31. Młynarczyk Z., Jasiewicz J., Kopańska E. (2003) Kurs języka migowego dla studentów kierunku turystyka i rekreacja. Centrum Turystyki i Rekreacji, WNGiG, UAM, Poznań (płyta CD).
 32. Młynarczyk Z., Piotrowski K. (2008) Narciarstwo wodne, Seria: Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
 33. Młynarczyk Z., Zajadacz A., red. (2008) Uwarunkowania i palny rozwoju turystyki. t. I Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Seria: Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań.
 34. Pietrzak M., D. Sołowiej D. (1999) Koncepcja rozwoju turystyki proekologicznej - nieagresywnej wobec środowiska przyrodniczego [w]: Podstawy ekorozwoju "Zielonej Wstęgi Odra - Nysa". Polska strona projektu, Wyd. Kontekst, Poznań, s. 305-315.
 35. Sołowiej D. (1981) Ocena stopnia atrakcyjności i przydatności strefy brzegowych wybranych jezior woj. Leszczyńskiego dla rekreacji. Materiały konferencyjne opublikowane w zbiorze pt. Wybrane zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w regionie Wielkopolskim, PTPNoZ, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, s. 16-26.
 36. Sołowiej D. (1986) Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 37. Sołowiej D. (1992a) Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 165.
 38. Sołowiej D. (1992b) Weryfikacja ocen integralnych atrakcyjności środowiska przyrodniczego człowieka w wybranych systemach rekreacyjnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 165.
 39. Sołowiej D. (1993) Przyczyny braku komfortu mieszkania w systemie rekreacyjnym miasta Poznania [w:] Ekologia krajobrazu w wybranych terytorialnych systemach rekreacyjnych, Wyd. Krajowego Instytutu Badań Samorządowych, Poznań, s. 101-107.
 40. Sołowiej D. (1996) Idea strefowania funkcji na obszarach chronionych jako podstawa rozwiązywania konfliktów człowiek - środowisko przyrodnicze. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią, Seria A Geogr. Fizyczna, t. 47, Poznań, s. 101-114.
 41. Sołowiej D., Błoszyk J., red. (1999) Podstawy ekorozwoju "Zielonej Wstęgi Odra - Nysa". Polska strona projektu. Wyd. Kontekst, Poznań, s. 343.
 42. Sołowiej D., Brzóska J., Krawczyk P. (1995) Modele rozpraszania się rekreantów jako podstawa do obliczania naturalnej chłonności rekreacyjnej Słowińskiego Parku Narodowego. Studia z geografii fizycznej. Wyd. PTPN, Poznań, Spr. Wydz. Mat.-Przyr. nr 109 za lata 1991 - 94, cz. 1, Poznań, s. 139-144 .
 43. Sołowiej D., Brzóska J., Krawczyk P. (1996) Metoda symulacji sposobów zagospodarowania rekreacyjnego Słowińskiego Parku Narodowego jako punkt wyjścia do obliczeń naturalnej chłonności rekreacyjnej. Bad. Fizjograficzne nad Polska Zachodnią, Seria A Geogr. Fizyczna, t. 47, Poznań, s. 17-28.
 44. Sołowiej D., Pasek H. (1980) Stopień degradacji środowiska przyrodniczego jako konieczne kryterium oceny rzeczywistych możliwości wykorzystania środowiska przyrodniczego dla potrzeb wybranych form rekreacji [w:] Metodologia badań w turystyce. Monografie, skrypty, podręczniki AWF w Poznaniu, nr 129, s. 153-160.
 45. Zajadacz A. (2004) Potencjał turystyczny miast (na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu