BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stacharska-Targosz Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Mikulska Monika (ING Bank Śląski S.A., Katowice)
Tytuł
Perspektywa wejścia Polski do strefy euro w kontekście kryzysu
The Prospects of Poland's Euro Area Entry in the Context of the Ongoing Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 401-414, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Strefa euro, Konwergencja, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Badania ankietowe
Eurozone, Convergence, Economic and Monetary Union (EMU), Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Kwestia przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) rozpatrywana w dwóch różnych perspektywach czasowych niesie ze sobą w dłuższym okresie szereg korzyści, gdyż stanowi "bezpieczną przystań", ale również wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów w krótszej perspektywie czasowej, bowiem słabsza waluta daje gospodarce oddech. Stąd temat wejścia Polski do strefy euro budzi sporo wątpliwości i kontrowersji zarówno w środowisku politycznym, jak również wśród społeczeństwa. Przyjęcie wspólnej waluty i odnalezienie się w zupełnie nowej rzeczywistości powinno zatem być poprzedzone szeroką kampanią informacyjną mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z całokształtem procesu wprowadzania EUR w miejsce PLN. W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na stuosobowej grupie obywateli polskich w celu określenia ich stosunku do perspektywy wycofania z obiegu PLN i zastąpienia go EUR. Uzyskane rezultaty pozwoliły na stwierdzenie raczej pozytywnej oceny respondentów w sprawie zmiany niezależnej polskiej polityki monetarnej na wspólną politykę europejską, która ich zdaniem prawdopodobnie przyniesie więcej korzyści niż zagrożeń, a rzeczywiste rezultaty wprowadzenia w Polsce EUR ocenić będzie można w ciągu kilku lat od zakończenia całego procesu.(abstrakt oryginalny)

Poland's prospective accession into the Economic and Monetary Union, regarded in two different time frames, brings a number of unquestionable benefits in the long run, promising a "safe haven", but in the short-term involves the need to sustain certain costs, since a weaker currency tends to give an economy a boost. As a result, the issue of Poland's entry into the Euro area raises doubts and controversies both in political circles and in society at large. Therefore, before the single currency is adopted and before we are able to feel at home in a totally different reality, a broad information campaign should be run to familiarize the population with all details of the process whereby the euro replaces the zloty. The paper presents the findings of a questionnaire survey conducted in a group of a hundred Polish citizens and focusing on their attitude toward the prospect of the zloty going out of circulation and being replaced by the euro. The survey findings convey a rather positive assessment of the projected move. The respondents were mostly willing to embrace a common European monetary policy in lieu of a Polish independent one, which in their opinion should bring more benefits than threats, while the actual outcomes of the euro introduction process cannot be evaluated until several years after its completion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerniak A., Skutki kryzysu gospodarczego na sytuację w Polsce, "Gospodarka" z 25.05.2010.
  2. Garski K., Polska wobec kryzysu, "Gazeta Bankowa" z 22.10.2009.
  3. Kołodziejczyk-Konarska K., Unia Gospodarczo-Walutowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
  4. Kot M., Polska nie spełnia kryteriów wejścia do strefy euro, www.bankier.pl/wiadomosc/Polskanie-spelnia-kryteriow-wejscia-do-strefy-euro-2140212.html [16.08.2010].
  5. Mikulska M., Przygotowania polskiej polityki pieniężnej do przyjęcia wspólnej waluty euro [praca magisterska], Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Chorzów 2010.
  6. Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, WN PWN, Warszawa 1999.
  7. Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
  8. Skwirowski P., Baj L., Z euro czy bez - reformować trzeba. Inaczej grozi nam kryzys, wyborcza.biz z 17.05.2010, wyborcza.biz/biznes/1,101562,8024093,Nasz_region_spieszy_do_reform__A_Polska_czeka__bo.html [16.08.2010].
  9. Sulmicki J., Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu