BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janeta Agnieszka (Politechnika Opolska)
Tytuł
Wpływ ewentualnego wstąpienia Polski do strefy euro na sytuację przedsiębiorstw w kontekście współczesnego kryzysu
The Likely Effects of Poland's Prospective Entry into the Euro Area on the Condition of Businesses in the Context of the Current Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 427-438, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Strefa euro, Konwergencja gospodarcza, Kryzys gospodarczy, Gospodarka
Eurozone, Economic convergence, Economic crisis, Economy
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Przyjęcie wspólnej waluty stanowić będzie dla Polski istotny etap w procesie integracji europejskiej. Wydaje się, że w perspektywie długookresowej bilans tego wydarzenia będzie dodatni. Współczesny kryzys może jednak w znaczący sposób ograniczyć zdolność kraju i poszczególnych uczestników życia gospodarczego do czerpania korzyści z przyjęcia wspólnej waluty, a także stać się źródłem dodatkowych kosztów. Artykuł jest próbą analizy potencjalnych skutków przystąpienia Polski do strefy euro dla krajowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na ten proces.(abstrakt oryginalny)

Adopting the single European currency would close an important stage in the process of Poland's integration with the European community. It seems that, in the long run, this move should bring more benefits than costs. The ongoing current crisis may, however, effectively compromise the country's, as well as individual economic actors', ability to embrace benefits arising from the adoption of the single currency, or even incur additional expenses. The paper tries to investigate the predictable consequences of Poland's entry into the Euro zone for domestic businesses, considering the impact of the current economic slump on the accession process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, GUS, Warszawa 2010.
 3. Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (I-XII 2009 r. wyniki ostateczne), GUS, Warszawa 7.09.2010 r., www.stat.gov.pl/gus/5840_6704_PLK_HTML.htm [10.09.2010].
 4. Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2010.
 5. Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę, MF, Warszawa 2009, http://bip.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=170875&PortalMF=3393c13091c12e79bf0582cb137a4a9d [10.09.2010].
 6. Mucha M., Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze cz. IV, NBP, Warszawa 2009.
 7. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010.
 8. Radomska E., Polska w strefie euro. Potencjalne korzyści oraz koszty makro- i mikroekonomiczne, "Zarządzanie zmianami", Biuletyn POU, nr 1, grudzień 2006, www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p=&strona=biul_euro [10.09.2010].
 9. Raport o konwergencji, EBC, 2010, www.ecb.int/pub/pdf/conrop/cr201005pl.pdf [10.09.2010].
 10. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Suplement. Kryzys finansowy i gospodarczy - implikacje dla integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2009.
 11. Sulmicki J., Wchodzenie Polski do strefy euro w kontekście obecnego kryzysu finansowego, "e-Finanse" 2009, nr 3.
 12. Szewczak J., Wprowadzenie wspólnej waluty to dla Polski również koszty, "Gazeta Finansowa", www.bankier.pl/wiadomosc/Wprowadzenie-wspolnej-waluty-to-dla-Polski-rowniez-koszty-1861380.html [10.09.2010].
 13. Thlon M., Rozwój sektora kredytów subprime - druga odsłona American Dream, www.rp.pl/artykul/85110,208926.html, [10.09.2010].
 14. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2010 r., GUS, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu