BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wzajemna pozycja państw wspólnego obszaru walutowego UE w kontekście kryzysu finansowego
Relative Positions of the EU Single-Currency Area Countries in the Context of the Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 457-466, rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Waluta, Cykl koniunkturalny, Polityka pieniężna, Kryzys finansowy
Comparative analysis, Currencies, Business cycles, Monetary policy, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.,
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wejście do wspólnego obszaru walutowego wiąże się z synchronizacją cykli koniunkturalnych i wzajemną harmonizacją gospodarek tworzących OCA. Państwa uczestniczące w unii walutowej prowadzą wspólną politykę monetarną, natomiast narzędziem, które zastosować mogą indywidualnie do stabilizowania sytuacji gospodarczej, pozostaje polityka fiskalna. Wiąże się to z wymogiem zapewnienia stabilnej sytuacji budżetowej. Zaobserwowano stopniowe rozluźnianie reżimów budżetowych, co w efekcie doprowadziło do wystąpienia tzw. kryzysu greckiego. Celem opracowania było określenie pozycji i ocena stanu gospodarki wybranych państw UE pod względem m.in wybranych wskaźników makroekonomicznych i fiskalnych w kontekście pogłębiającego się kryzysu finansowego.(abstrakt oryginalny)

Entry into an optimum currency area (OCA) entails coordination of business cycles and harmonization of the economies involved. Member countries of a monetary union pursue a common monetary policy while fiscal policy remains an instrument that individual states can use to stabilize their economies. This arrangement stems from the need to maintain healthy state budgets. The gradual loosening of budgetary discipline by some countries led to the so called Greece debt crisis. The paper endeavors to establish the position and evaluate the economic condition of selected EU countries in the context of the escalating financial crisis, using a set of macro-economic and fiscal indicators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domańska A., Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium wejścia do optymalnego obszaru walutowego, w: Systemy gospodarcze ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego, red. S. Swadźba, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 2. Dziwok E., Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w procesie poszerzania strefy euro, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, t. 2, red. T. Sporek, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.
 3. Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji 2006, maj 2006, www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2006pl.pdf [15.09.2010].
 4. Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji 2007, www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200705pl.pdf [15.09.2010].
 5. Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji 2008, maj 2008, www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200805pl.pdf [15.09.2010].
 6. Europejski Bank Centralny, Raport Roczny 2009, www.ecb.de/pub/pdf/annrep/ar2009pl.pdf [15.092010].
 7. Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji maj 2010, www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr201005pl.pdf [15.09.2010].
 8. Komisja Europejska, Convergence Report 2010, www.ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-3_en.pdf [15.09.2010].
 9. Komisja Europejska, General Government Data, Part I, Tables by country, Spring 2010, www. ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/documents/2010/spring2010_ country_en.pdf [15.09.2010].
 10. Komisja Europejska, General Government Data, Part II, Tables by series, Spring 2010, www. ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/documents/2010/spring2010_series_en.pdf [15.09.2010].
 11. Migalski L., Perspektywa rozszerzenia strefy euro o Danię, Szwecję i Wielką Brytanię, "Studiai Materiały - Wydział Zarządzania UW" 2005, nr 2, www.sim.wz.uw.edu.pl/issue2/08.pdf [15.09.2010].
 12. Wróblewski M., Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec kryzysów finansowych, w: Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, t. I, red. T. Sporek Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu