BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boron Sergiusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Komputerowe wspomaganie projektowania kopalnianych sieci elektroenergetycznych
Computer-Aided Design of Power Networks in Mines
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 35-45, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Sieć energetyczna, Komputerowe wspomaganie projektowania, Oprogramowanie
Mining sector, Energy network, Computer aided design, Software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sieci elektroenergetyczne w podziemnych zakładach górniczych projektowane są w znacznym stopniu na podstawie przepisów i norm uwzględniających specyficzne warunki środowiskowe ich pracy. Z tego powodu przydatność wielu dostępnych programów komputerowych wspomagających projektowanie tych sieci jest ograniczona, gdyż oprogramowanie to nie uwzględnia specyfiki górnictwa. W Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej opracowane zostało oprogramowanie o akronimie SNN przeznaczone do projektowania niskonapięciowych sieci dołowych. W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości oprogramowania, możliwości dostosowania programu do potrzeb użytkownika, sposób odwzorowania elementów sieci, zasady tworzenia jej modelu numerycznego, a także cechy algorytmu obliczeniowego. Opisane zostały również doświadczenia twórców oprogramowania dotyczące kontaktów z użytkownikami oraz możliwości wykorzystania programu do analiz o charakterze naukowym.(abstrakt oryginalny)

Power networks in underground mines are designed largely on the basis of regulations and standards, taking into account the specific environmental conditions of their work. For this reason, the usefulness of the many available computer programs supporting the design of these networks is limited because the software does not consider the specifics of the mining industry. In the Department of Electrical Engineering and Process Control in Mining of the Silesian University of Technology software SNN was developed for designing low voltage underground networks. The main characteristics of the software has been presented in the paper, as well as the possibility to adapt the program to users' needs, method of network elements mapping, numerical model creation and the calculation algorithm. The experiences of software developers concerning contact with the users and the possibility of using the analysis of a scientific nature has been described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boron S., Cholewa A., Miśkiewicz K. (1997), Algorytm komputerowo wspomaganego doboru zabezpieczeń kopalnianych sieci niskonapięciowych, "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", nr 6-7, s. 39-43.
  2. Boron S., Cholewa A., Miśkiewicz K. (2015), SNN 1.0 - Program wspomagający projektowanie kopalnianych sieci niskonapięciowych - Instrukcja obsługi, Gliwice.
  3. PN-G-42042 (1998), Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej -Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe - Ogólne wymagania i zasady doboru.
  4. PN-G-42070 (2001), Elektroenergetyka kopalniana - Sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV zasilające maszyny przodkowe - Wymagania.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz.U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu