BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fellner Andrzej (Politechnika Śląska)
Tytuł
"Business Case" Activities in Aviation. Evidence from Research at Katowice Airport
"Business case" w działalności lotniczej. Wyniki badań w katowickim porcie lotniczym
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 1 (33), s. 7-14, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Innovation, Safety and Security in Air Transport
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy
Airports, Air transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podczas wykonywania badań w ramach europejskich programów związanych z implementacją nowych technik i technologii w lotnictwie, okazało się niezbędne przygotowanie analizy biznesowej w formie dokumentu "Business Case". W wyniku zrealizowania trzech międzynarodowych projektów oraz walidacji przyjętych założeń podczas zajęć warsztatowych, został zaakceptowany i przyjęty na forum europejskim teoretyczny model sporządzania tego dokumentu. Na tej podstawie konieczne było przygotowanie odpowiedniego rozwiązania modelowego w każdym państwie. W artykule przedstawiono zarys teoretyczny przyjętego modelu jako metody analizy handlowej, która powinna być zastosowana w transporcie lotniczym, podczas wprowadzania nowych technik i technologii. Algorytm wykonania dokumentu "Business Case" został przedstawiony w kolejnych częściach materiału a jego walidacja nastąpiła podczas międzynarodowego projektu SHERPA (Support ad-Hoc Eastern Region Pre-operational Actions w GNSS), w ramach którego implementowano 21 procedur podejścia RNAV GNSS na polskich lotniskach.(abstrakt autora)

During performing researches as part of the European programs associated with the implementation of new techniques and the technology in aviation, it turned out that it is necessary to prepare a "Business Case" document. During the completion of three international projects, as part of workshops, there were accepted certain theoretical models of drawing these documents up. There was a need to prepare the appropriate model solution for every country. The article is presenting such model as well as method of business analysis which should be applied in the air transport during the implementation of new techniques and the technology. The algorithm of execution of the "BUSINESS CASE" was presented in the following sections of the material - its validation took place during the international project SHERPA (Support ad-Hoc Eastern Region Pre-operational Actions in the GNSS).(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aeronautical Information Publication of Poland, AD EPKT 1-1, PANSA, p. 163.
  2. Guidance Part 1: Scenarios Procedure Design and Business Case. SHERPA PANSA-NSRD21EP, 30.11.2012.
  3. Guidance Part 2: Business Case and EGNOS Service Provision. SHERPA PANSA-NSRD2IEP, 27.02.2013.
  4. Operational and Functional model of LPV approaches in the ECAC area, OFM-LPV 2.0, 23.04.2007.
  5. ICAO. Performance Based Navigation Manual. Doc 9613, fourth edition. 2012.
  6. Eurocontrol. RNAV Approach Benefits Analysis - Final Report, 20/05/2009.
  7. Fellner, A. (2013). Polish National Scenario Report. GSA Prague. SHERPA-PANSA NSR-D21EP, p. 3-30.
  8. Standard Inputs for Eurocontrol Cost Benefit Analyses. (2013). Eurocontrol, p. 5-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.33-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu