BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polek-Duraj Kornelia (Politechnika Opolska)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność jako czynnik wzrostu konkurencyjności organizacji w ujęciu regionalnym na przykładzie przedsiębiorstwa tartacznego
Social Responsibility as A Factor of Growth of Organization's Competitiveness in A Regional Aspect - on The Example of A Sawmill Enterprise
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 54-65, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Konkurencyjność, Organizacja
Social Responsibility, Competitiveness, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skutecznie i rozsądnie wdrażana koncepcja społecznej odpowiedzialności może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Wśród fundamentalnych należy wyróżnić poprawę wizerunku oraz pozytywny wpływ na kształtowanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Ponadto w długim okresie często pozwala m.in. na redukcję kosztów, wdrażanie innowacji, dbałość o środowisko naturalne czy lokalną społeczność. Nadrzędną korzyścią każdej organizacji funkcjonującej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności jest satysfakcja wynikająca ze świadomości prowadzenia działalności biorącej pod uwagę oczekiwania otoczenia, zarówno tego wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W artykule scharakteryzowano społeczną odpowiedzialność organizacji oraz przemysł tartaczny w Polsce. Podstawowym celem jest ukazanie sposobu wdrażania koncepcji CSR w badanej firmie. Analiza funkcjonowania społecznej odpowiedzialności została przeprowadzona na przykładzie dużego zakładu przerobu drewna usytuowanego na terenie województwa opolskiego(abstrakt oryginalny)

An effectively and reasonably implemented social responsibility strategy can bring many benefits to a company. Among the fundamental benefits, one should distinguish the image improvement and a positive impact on shaping the competitive position in the market. In addition, in the longer perspective it often allows, among others, cost reduction, implementation of innovations, care for the environment or the local community. The overriding benefit of any organization'a functioning in accordance with the principles of social responsibility is the satisfaction resulting from the awareness to undertake activities that are taking into account the expectations of the environment, both internal and external. The paper characterizes corporate social responsibility and sawmill industry in Poland. The primary objective is to show, how to implement the concept of CSR in the studied company. The Analysis of the functioning of social responsibility was carried out in a large wood processing plant located in Opolskie Voivodeship(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa: PWE 2009.
 2. Berman S., Jonem T., Wicke A.C.: Convergent Stakeholders Theory,"Academy of Management Reviev" 1999, nr 24.
 3. Bernatt M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2009.
 4. Blicharz-Żelazna A.: Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2013.
 5. Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W. (red.). Warszawa: PWN 2012.
 6. Nakonieczna J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa: Difin 2008.
 7. Polek-Duraj K.: Społeczna odpowiedzialność determinantą wzrostu konkurencyjności organizacji (studium przypadku) w: Społeczna Odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2011.
 8. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2008, GUS Warszawa 2009.
 9. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2009, GUS Warszawa 2010.
 10. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2010, GUS Warszawa 2011.
 11. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2011, GUS Warszawa 2012.
 12. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2012, GUS Warszawa 2013.
 13. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2013, GUS Warszawa 2014.
 14. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2014, GUS Warszawa 2015.
 15. Nakłady i Wyniki Przemysłu w 2015, GUS Warszawa 2016.
 16. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Kraków: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu