BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmankiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziuziański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Systemy mobilne w e-zdrowiu
Mobile Systems in E-Health
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 46-61, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
e-zdrowie, Aplikacje mobilne, Technologie mobilne, Analiza SWOT, Ochrona zdrowia
e-health, Mobile applications, Mobile technologies, SWOT analysis, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie systemów mobilnych wykorzystywanych w obszarze e-zdrowia. Scharakteryzowano pojęcia aplikacji mobilnej, e-zdrowia i m-zdrowia. Zarysowano rolę aplikacji mobilnych i trendy w ich rozwoju w społeczeństwie informacyjnym w Polsce. Wyodrębniono aktorów systemów mobilnych jednostki ochrony zdrowia. Autorzy na podstawie przeprowadzonego przeglądu rozwiązań mobilnych na polskim rynku oprogramowania w obszarze e-zdrowia wydzielili obszary zastosowań takich rozwiązań oraz przeprowadzili analizę SWOT rozwoju systemów mobilnych w e-zdrowiu.(abstrakt oryginalny)

The article discusses mobile systems and its usage in e-health area. Mobile application, mobile systems, e-health and m-health definitions have been characterized. Role of mobile applications and trends in its development in information society in Poland have been outlined. Actors of mobile systems in health units have been identified and described. Authors based on review of mobile solutions available on Polish software market distinguished its areas of usage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akter S., Motamarri S., Ray P., Tseng Ch.-L. (2014), Distinguishing mHealth from Other Health Care Services: Distinguishing M-Health from Other Health Care Systems in Developing Countries: A Study on Service Quality Perspective, Communications of the Association for Information Systems.
 2. Akter S., Ray P., D'Ambra J. (2012), Continuance of mHealth Services at the Bottom of the Pyramid: the Roles of Service Quality and Trust, "Electronic Markets", Online First - 8 May (Special Theme), s. 1-19.
 3. Biniek Z. (2010), Wybrane elementy zarządzania projektem informatycznym, Vizja Press & IT, Warszawa.
 4. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P. (2014), Artificial Intelligence Systems for Knowledge Management in e-Health: The Study of Intelligent Software Agents [in:] Proceedings of the 18th International Conference on Systems (part of CSCC '14), Santorini.
 5. Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2014), Systemy ekspertowe w e-zdrowiu: studium przypadku diagnostyki grypy "Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki", rok 8, nr 11, Warszawa.
 6. Hallberg I., Ranerup A. (2015), Actors and Intentions in the Development Process of a Mobile Phone Platform for Self-management of Hypertension, "Informatics for Health and Social Care", No. 40(4), s. 299-318.
 7. Kiełtyka L. (2008), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 8. Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 9. Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/index_pl.htm (dostęp: 16.09.2015).
 10. Korczak K. (2014), Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wydawnictwo Wolter Kluwer SA, Warszawa.
 11. Matysiewicz J., Smyczek S. (2012), Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym, Placet, Warszawa.
 12. Pańkowska M. (2001), Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa.
 13. Pańkowska M., red. (2011), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 14. Pawełoszek-Korek I. (2009), Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 15. Porębska-Miąc T. (2010), Wykorzystanie technologii mobilnych w zarządzaniu relacjami z klientem, System Wspomagania Organizacji, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/412.pdf (dostęp: 22.10.2015).
 16. Silber D. (2003), The Case for eHealth, European Institute of Public Administration.
 17. Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2014), Technologie mobilne w zarządzaniu organizacją oparta na wiedzy, http://ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_263.pdf (dostęp: 22.10.2015).
 18. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015), Kokpit menedżerski jako narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu [w:] M. Pańskowska (red.), Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 188-212.
 19. Światowa Organizacja Zdrowia, http://www.who.int/ehealth/en/ (dostęp: 16.09.2015).
 20. Tadeusiewicz R. (2011), Informatyka medyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 21. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 654, data ogłoszenia 07.10.2016; http://www.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111120654&type=3 (dostęp: 22.10.2016).
 22. Ziuziański P., Furmankiewicz M. (2014), Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 2/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce.
 23. [www 1] http://www.mp.pl/empendium/empendium_mobilne (dostęp: 28.10.2015).
 24. [www 2] http://itmedical.eu/ (dostęp: 28.10.2015).
 25. [www 3] http://www.salmed.pl/pl/informacje_dla_zwiedzajacych/nowosci__salmed_2014_/ (dostęp: 28.10.2015).
 26. [www 4] https://softor.pl/oprogramowanie/szpital-lecznictwo/ (dostęp: 28.10.2015).
 27. [www 5] www.igabinet.pl/opis-platformy/dlaczego-platforma-igabinet/idea-kompleksowego-rozwiazania (dostęp: 28.10.2015).
 28. [www 6] http://qbs.com.pl/o-firmie/historia (dostęp: 28.10.2015).
 29. [www 7] https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/karta-anestezjologiczna/9wzdncrdmmsb (dostęp: 11.11.2015).
 30. [www 8] https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.asseco.amms.mobile&hl=pl (dostęp: 11.11.2015).
 31. [www 9] http://asseco.com/pl/press-room/aktualnosci/pokaz/597/szpitale-w-opolu-ibranicach-przechodz-na-amms (dostęp: 11.11.2015).
 32. [www 10] https://www.microsoft.com/pl-pl/store/apps/obchod-lekarski/9wzdncrdmms3 (dostęp: 11.11.2015).
 33. [www 11] https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.luxmed.pp (dostęp: 11.11.2015).
 34. [www 12] http://www.kamsoft.pl/prod/medis/privacy_policy_obchod.htm (dostęp: 11.11.2015).
 35. [www 13] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.figure1.android (dostęp: 04.11.2015).
 36. [www 14] https://itunes.apple.com/pl/app/infakt-fakturowanie-i-ksiegowosc/id875266244?mt=8 (dostęp: 14.11.2015).
 37. [www 15] http://infor-organizer.android.informer.com (dostęp: 14.11.2015).
 38. [www 16] http://www.mowik.pl/program.php#idz1 (dostęp: 12.11.2015).
 39. [www 17] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mysugr.android.companion&hl=pl (dostęp: 12.11.2015).
 40. [www 18] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scotgov.ginsberg (dostęp:12.11.2015).
 41. [www 19] http://www.kamsoft.pl/prod/NaviCon/info.htm (dostęp: 29.10.2015).
 42. [www 20] http://qbs.com.pl/programy/q-hurtownia-farmaceutyczna-toraga/szerszy-opis (dostęp: 29.10.2015).
 43. [www 21] http://qbs.com.pl/programy/q-inwentaryzacja-mobile/ (dostęp: 29.10.2015).
 44. [www 22] http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/367-Zbadanie_korzysci_dla_zdrowia_oferowanych_przez_aplikacje_na_urzadzenia_mobilne.html (dostęp: 29.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu