BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Wojciech (Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG), Piasecki Adam (Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG), Socha Michał (Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG)
Tytuł
The Use of D2RQ in the Integration of Development Tools
Wykorzystanie D2RQ w integracji narzędzi rozwojowych
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 62-73, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Integracja systemu informatycznego, Sieć semantyczna, Grafy, Bazy danych
Information system integration, Semantic Web Service (SWS), Graphs, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje doświadczenia związane z realizacją semantycznej integracji systemów informatycznych. Prezentuje wykorzystanie integracji w rozumieniu wirtualizacji zbiorów danych w spójny graf semantyczny. Integracja została zrealizowana zgodnie z wypracowaną wcześniej metodyką ATOM, z wykorzystaniem narzędzia D2RQ. W artykule zostało przedstawione omawiane narzędzie jako reprezentant klasy narzędzi służących do integracji wielu źródeł danych w jedną spójną przestrzeń danych. Ponadto zostały opisane doświadczenia z wykorzystania poszczególnych możliwości D2RQ pod kątem integracji źródeł danych oraz różne sposoby podejścia do zagadnień związanych z tym tematem. Autorzy przedstawili również swoje modyfikacje narzędzia oraz propozycje jego udoskonalenia. Przeprowadzone badania i zebrane doświadczenia były bezpośrednio związane z realizacją projektu CCMODE (Common Criteria compliant Modular Open IT security Development Environment).(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present an approach to the integration of heterogeneous data sets from independent computer systems. The article presents the use of integration by means of the virtualization of data sets in a consistent semantic graph. The integration was carried out in accordance with the ATOM methodology, which had been worked out earlier, using the D2QR tool. The tool is presented in the paper as a representative of a class of tools for integrating multiple heterogeneous data sources into one coherent data space. The article describes the experience of using the various options of D2RQ for integration of data sources and different approaches to the issues related to semantic integration. The authors also presented their modification of the tool and suggestions for its improvement. The research and experience are directly related to the CCMODE project (Common Criteria compliant Modular Open IT security Development Environment).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auer S. Dietzold S., Lehmann J., Hellmann S., Aumueller D. (2009), Triplify: Light-weight Linked Data Publication from Relational Databases [in:] Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, ACM, 2009, s. 621-630.
 2. Bizer Ch., Seaborne A. (2004), D2RQ-treating non-RDF Databases as Virtual RDF Graphs [in:] Proceedings of the 3rd International Semantic Web Conference (ISWC2004), s. 26.
 3. Bussler Ch. (2003), B2B Integration: Concepts and Architecture, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
 4. Dittrich K.R., Ziegler P. (2004), Three Decades of Data Integration-all Problems Solved [in:] 18th IFIP World Computer Congress (WCC 2004), Toulouse, France, s. 3-12.
 5. Erling O., Mikhailov I. (2009), RDF Support in the Virtuoso DBMS [in:] T. Pellegrini, S. Auer, K. Tochtermann, S. Schaffert (eds.), Knowledge-Networked Media, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 7-24.
 6. Halevy A., Ordille J., Rajaraman A. (2006), Data Integration: The Teenage Years [in:] Proceedings of the 32nd International Conference on Very Large Data Bases, VLDB Endowment, s. 9-16.
 7. Han J., Haihong E., Le G., Du J. (2011), Survey on NoSQL Database [in:] Pervasive Computing and Applications (ICPCA), 6th International Conference, IEEE, s. 363-366.
 8. Hossain S.A., Moniruzzaman A.B.M. (2013), Nosql Database: New Era of Databases for Big Data Analytics-classification, Characteristics and Comparison, arXiv, preprint arXiv:1307.0191.
 9. Hull R., Zhou G. (1996), A Framework for Supporting Data Integration Using the Materialized and Virtual Approaches, ACM, New York.
 10. Leavitt N. (2010), Will NoSQL Databases Live up to Their Promise? "Computer", No. 43(2), s. 12-14.
 11. Lenzerini M. (2002), Data Integration: A Theoretical Perspective [in:] Proceedings of the 21st ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on Principles of Database Systems, ACM, s. 233-246.
 12. Levy A.Y. (2000), Logic-based Techniques in Data Integration [in:] J. Minker (ed.), Logic-based Artificial Intelligence, Springer US, New York, s. 575-595.
 13. Magnani M., Montesi D. (2007), Uncertainty in Data Integration: Current Approaches and Open Problems [in:] VLDB workshop on Management of Uncertain Data, s. 18-32.
 14. Press R. (2008), Ontology and Database Mapping: A Survey of Current Implementations and Future Directions, "Journal of Web Engineering", No. 7(1), s. 001-024.
 15. [www 1] http://www.w3.org/TR/r2rml/ (access: 06.05.2013).
 16. [www 2] http://www.commoncriteriaportal.org/ (access: 06.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu