BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuba Jarosław (Vice-Rector for Science, Polish Air Force Academy, Dęblin, the Republic of Poland), Kustra Marek (Student of the Polish Air Force Academy, Faculty of National Security and Logistics, Department of National Security, Dęblin, the Republic of Poland), Tomaszewska Justyna (Faculty of National Security and Logistics, Polish Air Force Academy, Dęblin, the Republic of Poland)
Tytuł
Analysis of the Aircraft Accidents Occurred in Units of the Polish Air Force Academy in The Years 1970-1994
Analiza wypadków lotniczych zaistniałych w jednostkach Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w latach 1970-1994
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 1 (33), s. 35-43, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Innovation, Safety and Security in Air Transport
Słowa kluczowe
Szkolenie zawodowe, Lotnictwo, Wypadki lotnicze
Vocational training, Aviation, Plane accidents
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poniższy artykuł został napisany w oparciu o Informatory bezpieczeństwa lotów, wydane w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w latach 1975-1998. W części pierwszej opisano aktualny proces szkolenia pilotów wojskowych w Polsce. Następnie scharakteryzowano główne przyczyny wypadków lotniczych w jednostkach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w rozpatrywanym okresie. W ostatniej części artykułu poddano analizie wypadki zaistniałe w jednostkach szkolnych w latach 1970- 1994.(abstrakt autora)

The article was written on basis of Flight safety brochures published by the Polish Air Force Academy from 1975 to 1998. The first part is dedicated for actual training process of the Polish military pilots. The second component focuses on the main causes of the occurrence of aircraft accidents in units of the Polish Air Force Academy in concerned period of time. The further part of the article is dedicated to analysis of aircraft accidents occurred in military aviation training units in years 1970-1994(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogusz, D., Kulik, T. (2014). Szkolenie lotnicze kandydatów na pilotów wojskowych w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego WSOSP. Zeszyty Naukowe AON, 3 (96), p. 138-139.
 2. Gilos, J., Krasoń, A. (1979). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1977-1978. Dęblin: WOSL.
 3. Janowski, C. (2015). Zdolności a system szkolenia. Przegląd Sił Zbrojnych, 3, 110.
 4. Karpowicz, J., Kich E. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie. Dęblin: WSOSP.
 5. Klich, E. (1983). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1981. Dęblin: WOSL.
 6. Klich, E. (1985). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1983. Dęblin: WOSL.
 7. Klich, E. (1986). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1984. Dęblin: WOSL.
 8. Klich, E. (1988). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1986. Dęblin: WOSL.
 9. Klich, E. (2011). Bezpieczeństwo lotów. Radom: Wydawnictwo Biblioteki Problemów Eksploatacji.
 10. Klich, E., Krupka, J. (1998). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1993-1994. Dęblin: WSOSP.
 11. Krasoń, A. (1980). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1979. Dęblin: WOSL.
 12. Krasoń, A. (1981). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1980. Dęblin: WOSL.
 13. Krupka, J. (1994). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1988-1992. Dęblin: WSOSP.
 14. Majewski, A. (1984a). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1982.Dęblin: WOSL.
 15. Majewski, A. (1984b). Nadzwyczajny informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze zaistniałe w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w latach 1947-1983 spowodowane niezdyscyplinowaniem personelu latającego. Dęblin: WOSL.
 16. Makarowski, R., Smolicz, T. (2012). Czynnik ludzki w operacjach lotniczych. Człowiek, możliwości i ograniczenia - uwarunkowania psychofizjologiczne. Kosowizna: Wydawnictwo ADRIANA AVIATION spółka z o.o.
 17. Nowak, H. (1975). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1974 roku. Dęblin: WOSL.
 18. Nowak, H. (1976). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1975 roku. Dęblin: WOSL.
 19. Nowak, H. (1977). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1976 roku. Dęblin: WOSL.
 20. ULC. (2009b). Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.33-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu