BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gunerka Lidia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Filipiak Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej
The Economic Efficiency of Horticultural Crops in Selected European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 77-82, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Ogrodnictwo, Rachunkowość rolna, Produktywność, Wyniki badań
Economic efficiency, Gardening, Agricultural accountancy, Productivity, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania była analiza porównawcza produktywności gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej o największej produkcji ogrodniczej, tj. Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Włoszech. Dokonano ogólnej charakterystyki gospodarstw ogrodniczych, przedstawiono produktywność podstawowych czynników produkcji ogrodniczej oraz określono jej opłacalność. Wykazano, że polskie gospodarstwa ogrodnicze cechuje kilka, a nawet kilkanaście razy niższy poziom produktywności ziemi, kapitału i siły roboczej niż w innych krajach UE.(abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to compare the productivity of horticultural farms in Poland and selected EU countries with the highest horticultural production, ie France, Spain, Netherlands, Germany and Italy. The general characteristics of horticultural farms, the productivity of the basic factors of horticultural production and the production profitability have been analized. It has been shown that Polish horticultural farms are characterized by several or even a dozen times lower level of productivity of land, capital and labor than in other EU countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak Tadeusz, Mariusz Maciejczak. 2008. "Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2008". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 97-109.
  2. Grochowska Renata, Stanisław Mańko. 2014. "Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14/29 (1): 25-33.
  3. Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki. 2011. "Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w." Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4): 89-97.
  4. Józwiak Wojciech, Adam Kagan, Grażyna Niewęgłowska, Aldona Skarżyńska, Jolanta Sobierajewska, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara. 2014. "Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długookresowej". Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  5. Kierczyńska Sylwia. 2008. "Produkcja warzyw i owoców oraz ich przetwórstwo w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA X (4): 167-170.
  6. Kita Katarzyna, Walenty Poczta. 2012. "Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12 (4): 65-74.
  7. Lebiecka Katarzyna. 2008. "Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw rolnych na tle wybranych krajów UE-15 w zależności od wielkości ekonomicznej". Roczniki Naukowe SERiA X (3): 398-373.
  8. Nosecka Bożena, Iwona Szczepaniak. 2010. Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego. [W] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, red. A. Kowalski, 218-240. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  9. Ziętara Wojciech. 2012. "Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji". .Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24): 297-308.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1162
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu