BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Robert (PIN - Instytut Śląski w Opolu)
Tytuł
Wyzwania rozwojowe w dokumentach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego - komponent EFS
Development Challenges in The Documents of The Regional Operational Program of The Opole Voivodeship - The ESF Component
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 12, s. 89-97, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój, Rozwój regionalny, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Development, Regional development, European Social Fund (ESF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wyzwań rozwojowych określonych przez władze samorządowe województwa opolskiego. Zadanie zostało uszczegółowione do wyzwań rozwojowych, omawianych w dokumentach Regionalnego Programu Operacyjnego w komponencie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Artykuł został oparty o analizę treści regionalnych dokumentów strategicznych. W jej efekcie udało wyróżnić się sposoby ujmowania wyzwań i kwestie, których dotyczą. W opracowaniu podjęto także próbę ukazania powiązania wyzwań rozwojowych z instytucjami regionalnymi(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze and discuss the development challenges identified by the local authorities of the Opole province. The topic has been narrowed down to the development challenges discussed in the documents of the Regional Operational Programme in the component co-financed from the European Social Fund. The article is based on content analysis of regional developmental strategic documents. The content analysis enabled distinguishing ways of defining challenges and issues they undertake in the documents.This study also attempts to show the relations of the development challenges with regional institutions(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski, A.: Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Przypadek województwa małopolskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011.
 2. Grosse, T.G.: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr1(8).
 3. Krippendorff, K.: Content analysis: An introduction to its methodology(2nd ed.). Thousand Oaks 2004 , cyt. za: M. D. White and E. E. Marsh, Content Analysis: A Flexible Methodology. "Library Trends" 2006, Vol. 55, No. 1.
 4. Nee, V.: Instytucje jako forma kapitału. W: Współczesne teorie socjologiczne, t.1, A. Jasińska-Kania , L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006.
 5. Paasi, A.: Europe as a social process and discourse. Considerations of place, boundaries and identity. "European Urban and Regional Studies" 2001, vol. 1 no. 8.
 6. Paasi, A.: Regional Planning and the Mobilization of 'Regional Identity'. From Bounded Spaces to Relational Complexity. "Regional Studies" 2013, vol. 47, no. 8.
 7. Radzka, B: Stary i nowy instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii. "Journal of Management and Business Administration. Central Europe" 2009, nr 2.
 8. Swianiewicz, P.: Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych. "Studia Regionalne i Lokalne" 2013, nr 2(52).
 9. Szczepaniak, K.: Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych - refleksje metodologiczne. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica" 2012, nr 42.
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, http://rpo.opolskie.pl/?p=106 [dostęp 1.12.2016]
 11. Słownik Języka Polskiego PWN http://sjp.pwn.pl/szukaj/wyzwanie.html ,[dostęp 2.12.2016]
 12. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. ,http://opolskie.pl/docs/27x01_srwo_pl_zakladki.pdf [dostęp 29.11.2014 r.]
 13. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych EFS wersja nr 14 http://rpo.opolskie.pl/?p=106 [dostęp 1.12.2016]
 14. Załącznik nr 1 - Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 http://rpo.opolskie.pl/?p=106 [dostęp 1.12.2016]
 15. Załącznik nr 2 - Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] http://rpo.opolskie.pl/?p=106 [dostęp 1.12.2016]
 16. Załącznik nr 3 - Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3] http://rpo.opolskie.pl/?p=106 [dostęp 1.12.2016]
 17. Załącznik nr 4 - Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4] http://rpo.opolskie.pl/?p=106 [dostęp 1.12.2016]
 18. Załącznik nr 5 - System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] http://rpo.opolskie.pl/?p=106 [dostęp 1.12.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu