BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kleta Henryk (Politechnika Śląska), Heyduk Adam (Politechnika Śląska), Joostberens Jarosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Akwizycja i przetwarzanie obrazu z systemu wizyjnego dla monitorowania stanu obudowy szybowej
Image Acquisition and Processing in the Machine Vision System for Mineshaft Lining Monitoring
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 83-94, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Monitoring, Bezpieczeństwo, Analiza obrazu
Mining sector, Monitoring, Security, Image analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Precyzyjna lokalizacja zarejestrowanych w strumieniu wideo uszkodzeń jest istotnym czynnikiem warunkującym efektywny monitoring wizyjny stanu technicznego obudowy szybowej - zwłaszcza w szybach bez stałych urządzeń wyciągowych, gdzie bezpośredni dostęp do obmurza szybu jest mocno utrudniony. W referacie przedstawiono wybrane problemy istotne z punktu widzenia oceny usytuowania zaobserwowanych uszkodzeń obudowy szybowej w szybie kontrolowanym za pomocą systemu wizyjnego. Uwzględniono specyficzne zagadnienia związane z odchyleniem kamery od osi szybu. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.(abstrakt oryginalny)

Precise location of damages recorded in the video stream is an important factor for efficient video monitoring of the mineshaft lining technical condition - especially in the mineshafts without hoisting facilities where direct access to the surface of the mineshaft brickwork is very difficult. The paper presents some selected issues relevant to the assessment of the location of observed damage to the shaft lining in the shaftcontrolled video system. It takes, into account some specific problems, very important in the case of the camera deviation from the mineshaft axis. There have been presented some results of research conducted at the laboratory stand in the Department of Electrical Engineering and Automation in Mining.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aoki Y., Ito A. (2002), Accurate Extraction and Measurement of Fine Cracks from Concrete Block Surface Imag, 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society, Sevilla.
  2. Black M.J., Roth S., Sun D. (2010), Secrets of Optical Flow Estimation and Their Principles, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), San Francisco.
  3. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A. (2010), Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Fujita Y., Hashimoto Y., Mitani Y. (2006), A Method for Crack Detection on a Concrete Structure, 18th International Conference on Pattern Recognition, Hong Kong.
  5. Głowacz A., Mikrut Z., Pawlik P. (2011), Algorytm wideo detekcji korzystający z metody obliczania przepływu optycznego, "Automatyka", t. 15, z. 3, s. 521-534.
  6. Heyduk A., Joostberens J., Kleta H. (2015), Identyfikacja położenia systemu wizyjnego w szybie do analizy obrazu stanu jego obudowy, "Budownictwo Górnicze i Tunelowe", nr 3, s. 31-38.
  7. Kleta H., red. (2013), Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  8. Smith S.W. (2007), Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo BTC, Warszawa.
  9. Timmis H. (2011), Practical Arduino Engineering, Apress, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu