BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korkosz-Gębska Jolanta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji CSR w działalności przedsiębiorstw sektora chemicznego
The Implementation of CSR Concept in Activity of Companies of Chemical Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 221-230, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo chemiczne, Rozwój zrównoważony
Corporate Social Responsibility (CSR), Chemical enterprise, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu stało się zjawiskiem powszechnym w wielu branżach, w tym także w przedsiębiorstwach sektora chemicznego, których funkcjonowanie wiąże się z dużym obciążeniem, a czasami wręcz zagrożeniem dla środowiska. Wiele firm podejmuje działania mające na celu minimalizowanie uciążliwego wpływu na środowisko, jednak ich efekty nie są satysfakcjonujące. Celem artykułu było omówienie działań wybranych firm z sektora chemicznego, realizowanych w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w kontekście wpływu tego typu przedsiębiorstw na stan środowiska.(abstrakt oryginalny)

The implementation of Corporate Social Responsibility has became a common phenomenon in many sectors, including the chemical industry, which activity is also associated with very harmful effects on the environment. Many companies try to minimize damaging impact on the environment, but their results are not satisfied. The aim of the study was to describe the activities carried out by selected companies of chemical industry in the framework of CSR in the context of their impact on the environment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong J.S.: Social Irresponsibility in Management. "Journal of Business Research", No. 5 (3), 1997, p. 185-213.
 2. Burchard-Dziubińska M.: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998, s. 194.
 3. FACING FINANCE: Brudny zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka. CentrumCSR.PL, Warszawa 2013, s. 14, s. 26-29.
 4. Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015", Warszawa 2016, s. 161.
 5. Krukowska M.: Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu? Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2012, s. 63, 181.
 6. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A.: Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 113.
 7. Niedzielski E.: Różne oblicza społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A. (red.): Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 48.
 8. Polska Izba Przemysłu Chemicznego: Raport z realizacji programu "Odpowiedzialność i Troska" w Polsce. Warszawa 2014, s. 2.
 9. Polski Komitet Normalizacyjny: PN-ISO 26000 - Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. Warszawa 2012, s. 16, 18, 54.
 10. Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2012, s. 47.
 11. Rok B.: Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu. Poltext sp z.o.o., Warszawa 2013, s. 85.
 12. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 210.
 13. Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu: Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim. Katowice 2011, s. 15.
 14. Wrzosek S., Izdebski J.M.: Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] (red.) Czech E.K.: Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 37.
 15. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 137.
 16. http://www.anwil.pl/PL/DlaMediow/Informacje/Strony/ANWIL-ponownie-wyroznionyza- swoja-spoleczna-odpowiedzialnosc.aspx?pageNumber=2, dostęp dn. 11.06.2016 r., dostęp dn. 11.06.2016 r.
 17. http://www.kierunekchemia.pl/artykul,5205,wysoka-cena-ochrony-srodowiska.html, dostęp dn. 11.06.2016 r.
 18. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1452,produkcja-chemikaliow-i-wyrobowchemicznych. html#D20, dostęp dn. 11.06.2016 r.
 19. http://www.pipc.org.pl/index.php/o-nas, dostęp dn. 11.06.2016 r.
 20. http://www.pkn.pl/sites/default/files/plan_dzialania_kt_249.pdf, dostęp dn. 11.06.2016 r.
 21. http://www.rc.com.pl/o-programie, dostęp dn. 11.06.2016 r.
 22. http://www.tygodnikprzeglad.pl/koncerny-truja-oszukuja, dostęp dn. 11.06.2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu