BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie działającym w sieci
Risk Management in the Networked Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 231-240, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Zarządzanie ryzykiem, Sieci międzyorganizacyjne
Risk, Enterprise risk, Enterprise network, Risk management, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zignorowanie ryzyka wiąże się z wszelkimi konsekwencjami działania przypadkowego. Wydaje się, że zarządzanie wartością w wielu firmach prowadziło do niepowodzenia, gdyż przebiegało na gruncie pomijania znaczenia ryzyka i jego związkach z oczekiwaną stopą zwrotu. Pierwsza część artykułu omawia istotę ryzyka w procesach podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach działających w sieci międzyorganizacyjnej. Drugą poświęcono refleksjom nad najistotniejszymi różnicami między zarządzaniem ryzykiem w podmiotach silnie bądź słabo usieciowionych.(abstrakt oryginalny)

The risk ignorance relates with all consequences of incidentally acting. As it is expected, value based management has been ended with failure, because of the significance risk management missing out. This article consists of two parts. First of them covers the nature of risk of decisions undertaken by firm functioning in interorganizational network. The second part is devoted to reflections on most important differences between risk management in strong or weak networked enterprise.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z.: Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 2. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Scholar, Warszawa 2004.
 3. Cygler J.: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 4. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 5. Das T.K., Teng B.S.: Trust, Control, and Risk in Strategic Alliances: An Integrated Framework, Organization Studies, nr 22/2, 2001.
 6. Drucker P.F.: Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.
 7. Hallikas J.: Veli-Matti Virolainen, Risk Management in Supplier Relationships and Networks, [w:] Brindley C. (red.): Supply Chain Risk, Ashgate, Hampshire, 2004.
 8. Jerzemowska M.: Nadzór korporacyjny. PWE, Warszawa 2002.
 9. Kozielecki J.: Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko. Wydawnictwo Żak, Warszawa 2004.
 10. Lam J.: Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 11. Peck H.: Drivers of supply chain vulnerability: an integrated framework. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 35, No. 4, 2005.
 12. Pickett S.: Enterprise Risk Management. A Manager's Journey. John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
 13. Scal W., Berry A., Cullen J.: Disembedding the supply chain: institutionalized reflexivity and inter - firm accounting, "Accounting, Organizations and Society", No. 29, 2004.
 14. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Dom Organizatora, Toruń 2015.
 15. Stoker G.: Governance as Theory: Five Propositions. "International Social Science Journal", Vol. 155, 1998.
 16. Taleb N.N.: Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu