BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belzyt Joanna Iza (University of Gdańsk, Gdańsk, Poland)
Tytuł
The relationship with the Other as a platform for discussion about conflicts. Comments on the Orzesze coal mine project
Źródło
Environmental & Socio-economic Studies, 2017, vol. 5, nr 2, s. 19-26, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Konflikty społeczne, Cudzoziemcy, Środowisko przyrodnicze, Techniki zarządzania
Social conflicts, Foreigners, Natural environment, Management techniques
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
An analysis was made of comments in media reports on the selected case, the "Orzesze" mining project, posted by Internet users on news websites during the period July 2014 - December 2016 This article is an attempt to examine the relationship with the Other/Alien when thinking about conflicts around investment projects which will interfere with the surrounding social and natural environment. The article considers the theories on the sources of conflict and the development of the conflict process and its consequences and suggests possible courses of action to prevent the escalation of such conflicts particularly with respect to the "Orzesze" mining project in the Upper Silesia, Poland. Taking into account that the Data, Relationship, Value, and Interest conflicts can all be sources of conflict, it should be underlined that good social communication is extremely important in the prevention and resolution of conflicts and the mitigation of their destructive influence. In a cooperation/communication oriented environment it would be much easier to focus on finding solutions rather than finding the guilty party as this can lead to an escalation of the conflict as searching for the guilty party is inextricably linked with the desire to win or to take revenge.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E. 2005. Człowiek - istota społeczna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bachtin M. 1986. Estetyka twórczości słownej. Państ. Inst. Wyd., Warszawa.
 3. Badera J. 2010. Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce. Gosp. Sur. Min., 26: 105-125.
 4. Badera J. 2016. Kopalnie w zamkniętym kole. Kruszywa, 4: 75-77.
 5. Badera J., Jaksoń M. 2011. Rola środków masowego przekazu w konfliktach społeczno-środowiskowych związanych z działalnością górnictwa. Prace Nauk. Inst. Górn. Politech. Wrocł., 132, Studia i Materiały, 39: 3-9.
 6. Belzyt J. 2005. Kontakt i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. Aspekty niewerbalne. Uniw. M. Kopernika, Toruń.
 7. Belzyt J., Doroszuk J., Woynarowska A. 2015. Doświadczenia niepełnosprawności w przestrzeni spotkania. Wyd. Nauk. Katedra, Gdańsk.
 8. Berger P., Luckmann T. 1991. The social construction of reality. Pengiun Books.
 9. Campbell G., Roberts M. 2010. Permitting a new mine: insights from the community debate. Res. Policy, 35, 3: 210-217.
 10. Cialdini R. 1993. Influence. Science and practice. Harpers Collins College Publ. Inc.
 11. Gajdzica Z. (ed.) 2013. Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Impuls, Kraków.
 12. Goffman E. 2000. Człowiek w teatrze życia codziennego. Wyd. KR, Warszawa.
 13. Halberstadt A.G., Denham S.A, Dunsmore J.C. 2001. Affective social competence. Social Dev., 10 (1): 79-119.
 14. Hilson G. 2002. An overwiew of land use conflicts in mining communities. Land Use Policy, 19: 65-73.
 15. Idziak G. 2014. Zarządzanie konfliktem. Materiały szkoleniowe w ramach projektu NAUKA, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. Jacyno M. 2007. Kultura indywidualizmu. Wyd., Nauk. PWN, Warszawa.
 17. Kowalik S. 2007. Bariery utrudniające włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne. Nauka, 3: 49-69.
 18. Kuzmics H. 1991. Embarrassment and civilization: on some similarities and differences in the work of Goffman and Elias. Theory, Culture and Society, 8 (2): 1-30.
 19. Lech A. 2013. Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej. Zesz. Nauk. Politech. Śląskiej, 65: 183-19.
 20. Moore Ch.W. 2009. Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. , Warszawa.
 21. Orłowski A. 2016. Fascynacje pograniczem w dwudziestowiecznej myśli filozoficznej i antropologicznej - Bachtin, Todorov, Buber, Levinas. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4 (1): 5-23
 22. Radziewicz-Winnicki A. 2004. Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji. Gdańskie Wyd. Psych., Gdańsk.
 23. Ripley T. 2008. Doing Conversation, Discourse and Document Analysis. Sage Publ. Ltd, London, Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington D.C.
 24. Rosenberg M. 1990. Reflexivity and emotions. Soc. Psych. Quarterly, 53 (1): 3-12.
 25. Rosenberg M. 1991. Self process and emotional experiences. Howard J.A., Caller A.L. (eds.) The self-society interface: Cognition, emotion and action. New York.
 26. Schilling C. 2003. The body and Social theory. Sage Publ. Ltd, London, Los Angeles, New Delhi, Singapore and Washington D.C.
 27. Schudson M. 1984. Embarrassment and Erving Goffman's idea of human nature. Theory and Society, 13: 633, DOI: 10.1007/BF00160911
 28. Turner J.H., Stets J.E. 2005. The Sociology of Emotions. Cambridge Univ. Press.
 29. Turner V. 1975. Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society. Cornell Univ. Press.
 30. Waldenfels B. 2002. Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego. Oficyna Nauk., Warszawa.
 31. Waldenfels B. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Oficyna Nauk., Warszawa.
 32. http://forum.wnp.pl/topic/165238-markowski-kopalnia-worzeszu-ma-zatrudniac-okolo-1500-osob/ (1.07.2014)
 33. http://gornictwo.wnp.pl/markowski-kopalnia-w-orzeszuma-zatrudniac-okolo-1500-osob,229270_1_0_0.html (1.07.2014)
 34. http://nettg.pl/news/138573/kopalniakontrowersji (24.10.2016)
 35. http://nettg.pl/news/139520/gornictwo-protestprzeciwko-budowie-kopalni-w-orzeszu (6.12.2016)
 36. http://www.dziennikzachodni.pl/strefabiznesu/wiadomosci/a/kopalnia-w-orzeszu-coraz-blizejbudowy-praca-dla-700-gornikow,10175456/ (31.07.2015)
 37. http://www.dziennikzachodni.pl/strefabiznesu/wiadomosci/a/orzesze-nie-chce-kopalnimieszkancy-spotkali-sie-z-inwestorem-silesiancoal,10154772/ (22.04.2016)
 38. http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/mikolow/a/orzeszanie-nie-chca-nowej-kopalni-jest-uchwala-w-tejsprawie,9894894/ (19.04.2016)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2354-0079
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu