BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pradela Alicja, Zygmuniak Andrzej (Silesian University of Technology, Gliwice, Poland)
Tytuł
Changes to the structure of the hydrographic network within the Silesia-Cracow area of zinc and lead exploitation
Źródło
Environmental & Socio-economic Studies, 2017, vol. 5, nr 2, s. 37-48, rys., tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Urbanizacja, Środowisko przyrodnicze
Mining sector, Urbanisation, Natural environment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region śląsko-krakowski
Abstrakt
The traditions related to mining activities in the Silesia-Cracow area go back to the 11th century when lead, silver, and iron ores were exploited from open pit mines. For centuries, the growth in ore exploitation was an incentive for the development of other industries (hard coal mining, steelmaking). This, in consequence, resulted in progressive urbanization. The areas analyzed are of highly transformed character, mainly because of mining activities. These changes are especially seen in relation to the aquatic environment since this component is exposed to heavy modifications due to the mining processes. Hence the study was carried out in order to determine the quantitative changes in the surface hydrographic network. It was found, that of the 62 main watercourses (existing during the whole analyzed period) 25 changed only slightly in terms of their length, 20 shortened by a few hundred meters and 17 lengthened. In the case of the aggregated length of the tributaries, the value increased for the 41 main watercourses, for 10 of them it was constant and was reduced slightly for a further 11. The areas where the length of the watercourses increased and the drainage density grew were found to be as well those where the total area of wetlands decreased. The element of the hydrographic network which was affected by the most changes was the water bodies. During the analyzed period of over 200 years, their number increased from 154 to 1413.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujwid H. 1966. Graficzna metoda wyznaczania maksymalnej wydajności studni, powierzchni filtra, dopuszczalnej prędkości wlotowej na filtrze i zasięgu leja depresyjnego. Przegl. Geol., 14, 1: 18-19.
 2. Czaja S. 1999. Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji na przykładzie konurbacji katowickiej. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach, nr 1782, Katowice.
 3. Czaja S. 2005. Changes in river discharge structure and regime in mining-industrial-urban areas. Regional Environ. Change J., 5: 18-26.
 4. Hadaś T. 2000. Przyroda i jej przemiany w dziejach Tarnowskich Gór. [in:] Drabina J. (ed.) Historia Tarnowskich Gór. Muzeum w Tarnowskich Górach: 693-774.
 5. Jankowski A.T. 1991. Występowanie antropogenicznych zbiorników wodnych na terenie Bytomia w okresie 1811-1989. Kształt. środ. geogr. ochr. przyr. obsz. uprzem. zurban., 3: 21-30.
 6. Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 7. Kropka J. 2003. Rejon bytomski. [in:]. Wilk Z., Bocheńska T. (eds) Hydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa. Uczel. Wyd. Nauk.-Ddyd. AGH, Kraków: 211-242.
 8. Król-Korczak J. 2005. Wpływ eksploatacji kruszyw naturalnych na środowiska przyrodnicze. Górnictwo i geoinżynieria, 29, 4: 73-82.
 9. Różkowski A., Wilk Z. 1980. Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko - krakowskiego. Prace Inst. Geol., Wyd. Geol., Warszawa.
 10. Rzętała M. 2008. Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.dm.pgi.gov.pl [02.2016]
 11. Hauptm. v. Kopystyński (ed.), 1861-62. West Galizien, scale about 1:28 000.
 12. Lempicki M., Hattowski A., 1891. Flötzkarte des Polnischen Steinkohlenbeckens.
 13. Mapa Topograficzna Polski, 1994, 1:10 000, Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
 14. Mapa topograficzna WIG, 1939-1944, 1:25 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa.
 15. Mapy.geoportal.gov.pl (Baza danych TBD) [01.2017 - 04.2017].
 16. Materials from Archives ZGH Bolesław.
 17. Materials from Tarnowskie Góry Historic Mine.
 18. Mayer v. Heldensfeld A., 1802. Esquelette - Der Aufnahms Karte von West Gallizien, skala około 1:28 000
 19. Messtischblätter, 1883, 1:25 000, Preuβischen Landesaufnahme Reichsamt Für Landesaufnahme.
 20. Preussische Ur- Messtischblätter, 1823, 1: 25 000, Königlich Preußischen Landesaufnahme.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2354-0079
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu