BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mruk Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej
Consumer Behavior from The Perspective of Behavioral Economics
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (9), 2017, nr 312, s. 82-95, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Ekonomia behawioralna, Decyzje konsumenckie
Consumer behaviour, Behavioral economics, Consumer decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od powstania ekonomii jako nauki przyjmowano, że konsumenci zachowują się racjonalnie, opierając się na paradygmacie homo oeconomicus. Pod koniec XX w. został on zakwestionowany na rzecz emocji jako podstawy zachowań i decyzji konsumentów. Wykorzystanie nowych metod badawczych, a mianowicie eksperymentu, obserwacji, metod badania mózgu, pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat czynników kształtujących zachowania konsumentów. W świetle wyników badań z obszaru ekonomii behawioralnej zachowania konsumentów należy rozpatrywać także z punktu widzenia uwarunkowań emocjonalnych (decyzje zakupu, wybór cen, znaczenie zmysłów).(abstrakt oryginalny)

Since the founding of economics as a science assumed that consumers behave rationally, based on the paradigm of homo oeconomicus. At the end of the twentieth century it was challenged in favor of emotion as the basis for behavior and decisions of consumers. The use of new research methods, namely, experiment, observation, methods of brain research, helped expand the knowledge of the factors influencing consumer behavior. In the light of the results of research in the area of behavioral economics, consumer behavior should also be seen from the point of view of emotional conditions (buying decisions, the choice of prices, the importance of the senses).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariely D. (2009), Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 2. Boguszewicz-Kreft M. (2009), Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Cialdini R. (2017), PRE-SWAZJA. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, GWP, Sopot.
 4. Damasio A. (1999), Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Rebis, Poznań.
 5. Dooley R. (2016), Neuromarketing. 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gazzaniga M. (2013), Kto tu rządzi - ja czy mój mózg? Smak Słowa, Sopot.
 7. Heath R. (2014), Uwieść podświadomość, GWP, Sopot.
 8. Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 9. Laloux F. (2016), Pracować inaczej, Studio EMKA, Warszawa.
 10. Łazarewicz C. (2013), Sześć pięter luksusu. Przerwana historia braci Jabłkowskich, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 11. Mlodinow L. (2016), Nieświadomy mózg, Prószyński i Spółka, Warszawa.
 12. Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Nisbett R. (2016), Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia, Smak Słowa, Sopot.
 14. Pradeep A.K. (2011), Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Helion, Gliwice.
 15. Sandel M. (2013), Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus, Warszawa.
 16. Scott D. (2015), Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Thaler R., Sunstein C. (2012), Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań.
 18. Underhill P. (2001), Dlaczego kupujemy? MT-Business, Warszawa.
 19. Zaltman G., Zaltman L. (2010), Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim, Rebis, Poznań.
 20. Ziemniewicz O. (2014), Analiza i ocena relacji sprzedający - kupujący w Polsce w świetle badań, praca magisterska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 21. Zweig J. (2008), Twój mózg, twoje pieniądze, Laurum, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu