BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzeciak Mateusz (Politechnika Śląska), Liebert Filip (Politechnika Śląska)
Tytuł
Interesariusze projektu jako kluczowy czynnik sukcesu
Stakeholder of the Project as a Kay Success Factor
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 205-215, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Interesariusze, Wyniki badań
Project management, Stakeholders, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie projektu to nie tylko określenie czynności, które należy wykonać, i ich ustrukturyzowanie, lecz także identyfikacja instytucji i organizacji mogących mieć wpływ na przebieg projektu. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących identyfikacji interesariuszy, omówiono wpływ potencjalnych grupy interesariuszy na odniesienie sukcesu z podziałem na różne typy projektów oraz wyszczególniono dziesięć cech warunkujących ten wpływ, które następnie poddano ocenie. (abstrakt oryginalny)

Project planning serves not only to determine the activities which have to be performed and structured, but also to identify institutions and organizations that may have an impact on the progress of the project. The article presents the results of research on the identification of stakeholders and determines the impact of potential stakeholder groups to project's success, including division of these groups into different types of projects. Also ten main characteristics of stakeholder's impact on project's advancement were analyzed and evaluated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Betta J.: Ludzie największą wartością projektu, [w:] Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 3, Wrocław 2012.
 2. Basu R.: Managing Quality in Projects: An Empirical Study. International Journal of Project Management, No. 32(1), 2014.
 3. Daigneault P., Jacob S., Tremblay J.: Measuring Stakeholder Participation in Evaluation: An Empirical Validation of the Participatory Evaluation Measurement Instrument (PEMI). Evaluation Review, No. 36(4), 2012.
 4. Heerkens G.: Jak zarządzać projektami? Wyd. RM, Warszawa 2003.
 5. Kompendium wiedzy zarządzania projektami. PMBOK Guide, MT&DC, Warszawa 2006.
 6. PRINCE 2, Skuteczne zarządzanie projektami. Office of Government Commerce, London 2006.
 7. Spałek S.: Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 8. Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2013.
 9. Wiśniewska J., Świadek A.: Sukces i dojrzałość organizacji w zarządzaniu projektami [w:] Janasz K., Wiśniewska J. (red.): Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.
 10. Phillips J.: Zarządzanie projektami IT. Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Helion, Gliwice 2005.
 11. Kisielnicki J., Turyna J.: Decyzyjne systemy zarządzania. Difin, Warszawa 2012.
 12. Grzegorzczyk S., Grucza B., Ogonek K., Wachowiak P.: Kierowanie zespołem projektowym. Centrum Doradztwa i Informatyki DIFI sp. z o.o., Warszawa 2004.
 13. Lent B.: Zarządzanie procesami powodzenia projektów. Informatyka i Telekomunikacja Centrum Doradztwa i Informatyki Difin sp. z o.o., Warszawa 2005.
 14. ICB - IPMA Competence Basseline Version 3.0., IPMA, 2006.
 15. Trocki M., Grucza B.: Analiza interesariuszy. Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2004.
 16. Trocki M., Grucza B.: Zarządzanie interesariuszami projektu, [w:] Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.): Strategiczne zarządzanie projektami. Bizzare, Warszawa 2009.
 17. Winch M.G.: Managing Project Stakeholders, [in:] Wiley J.: The Wiley Guide to Managing Projects. Hoboken 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu