BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Mazur Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie metody przyspieszenia wzrostu do oceny przyspieszenia wzrostu gospodarczego w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Application of Growth Acceleration Methods in The Evaluation of Acceleration of Economic Growth in Countries of The Visegrad Group
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (9), 2017, nr 312, s. 96-105, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Mierniki wzrostu gospodarczego
Economic growth, Economic growth indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Visegrad Group countries
Abstrakt
W każdym kraju istotnym celem jest osiągnięcie jak najwyższego wzrostu gospodarczego, ponieważ korzyściami ze wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego są podwyższenie standardu życia i lepsza sytuacja socjalna. Celem artykułu jest zastosowanie metody przyspieszenia wzrostu do oceny przyspieszenia wzrostu gospodarczego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Problemem badawczym jest pytanie, czy metoda zwana przyspieszeniem wzrostu pozwoli wyodrębnić okresy, w których wzrost gospodarczy przyspieszał w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W pracy instrumentem pomiarowym wykorzystanym do zaprezentowanej metody pomiaru są podstawowe mierniki wykorzystywane przy ocenie wzrostu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

In each country an important goal is to achieve the highest economic growth since the benefits of economic growth and economic development are the increase of the standard of living and better social situation. The aim of this article is the application of method of growth acceleration to the evaluation of the acceleration of economic growth the countries of Visegrad Group. The research problem is the question whether a method called growth acceleration will indicate the periods in which economic growth accelerated in the countries of Visegrad Group. In this paper we take into account as measuring instrument, the basic indicators used in the assessment of economic growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
  2. Gozgor G. (2015), Causal Relation Between Economic Growth and Domestic Credit in the Economic Globalization: Evidence From the Hatemi-J's Test, "Journal of International Trade & Economic Development", No. 24(3), s. 395-408. DOI:10.1080/ 09638199.2014.908325.
  3. Gupta S., Pattillo C.A., Carey K.J. (2005), Sustaining Growth Accelerations and Pro- Poor Growth in Africa, "IMF Working Papers", No. 5(195). DOI:10.5089/ 9781451862140.001.
  4. Hausmann R., Pritchett L., Rodrik D. (2005), Growth Accelerations, "Journal of Economic Growth", No. 10(4), s. 303-329. DOI:10.1007/s10887-005-4712-0.
  5. Przybylska-Mazur A. (2013), Selected Methods of Choice of the Optimal Monetary Policy Transmission Horizon [w:] M. Papież, S. Śmiech (eds.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phrnomena, Publisher: Foundation of the Cracow University of Economics Cracow, s. 133-140.
  6. Rehman M.M. (2015), Impacts of Globalization on Economic Growth - Evidence From Selected South Asian Countries, "Journal of Management Sciences JMS", No. 2(1), s. 185-204. DOIi:10.20547/jms.2014.1502103.
  7. Saccone D., Valli V. (2015), Structural Change, Globalization and Economic Growth in China and India, "European Journal of Comparative Economics", No. 66(4), s. 492-519. DOI:10.2139/ssrn.1486093.
  8. Samuelson P., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, Rebis, Poznań.
  9. Taneja G.S. (2012), Globalization and Economic Growth, Vakratund, Mumbai.
  10. Whelan K. (2004), New Evidence on Balanced Growth, Stochastic Trends, and Economic Fluctuations, Central Bank And Financial Services Authority Of Ireland Research Technical Paper. DOI:10.2139/ssrn.614801.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu