BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ zmiany udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności gospodarek na emisję gazów cieplarnianych
The Impact of Changes in The Share Of Energy from Renewable Sources and Energy Efficiency of The Economies of The Greenhouse Gas
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (9), 2017, nr 312, s. 118-128, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Energia odnawialna, Efektywność energetyczna
Sustainable development, Renewable energy, Energy efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unia Europejska kładzie olbrzymi nacisk na ochronę środowiska. Priorytetem w tym zakresie jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co ma bezpośrednie przełożenie na zmiany klimatu. W artykule zbadano istotność wpływu zmian udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz energochłonności gospodarek na emisję gazów cieplarnianych w krajach UE. Analiza miała na celu potwierdzenie efektywności działań Unii w zakresie ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)

The European Union places great emphasis on environmental protection. The priority in this area is to reduce greenhouse gas emissions which have a direct impact on climate change on Earth. The article examines the significance of the impact of the share of energy from renewable sources and the energy efficiency of economies for the greenhouse gas emissions in the EU. The analysis was designed to confirm the effectiveness of the Union's activities in the field of environmental protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biolik J. (2013), Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A. (2009), Gospodarka pierwotnymi nośnikami energii w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego, "Rocznik Ochrona Środowiska", t. 11, s. 103-131.
 4. Pawłowski L., Pawłowski A. (2008), Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Część 1: Środowisko a zrównoważony rozwój, "Problemy Ekorozwoju", t. 3, nr 1, s. 53-65.
 5. Pultowicz A. (2009), Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju", t. 4, nr 1, s. 109-115.
 6. [www 1] http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm (dostęp: 10.11.2016).
 7. [www 2] http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (dostęp: 10.06.2016).
 8. [www 3] http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions (dostęp: 24.11 2016).
 9. [www 4] http://wskaznikizrp.stat.gov.pl (dostęp: 12.11 2016).
 10. [www 5] http://wysokienapiecie.pl (dostęp: 12.11 2016).
 11. [www 6] http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/831 (dostęp: 12.11 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu