BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowrot Andrzej (Politechnika Śląska)
Tytuł
Analiza struktury kosztów wytworzenia innowacyjnych prototypowych urządzeń badawczych opartych o nowe narzędzia mikroinformatyki
The Structure Analysis the Manufacturing Costs of Innovative Science Prototype Equipment Based on the New Microinformatics Tools
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (8), 2016, nr 308, s. 107-114, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje techniczne, Innowacyjność produktu, Koszty produkcji
Technical innovations, Product innovation, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania naukowe w zakresie nauk ścisłych i technicznych wymagają w zdecydowanej większości przypadków innowacyjnej aparatury badawczej, której skonstruowanie związane jest z twórczym i kreatywnym podejściem projektanta. Urządzenia te w znacznym stopniu wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe oraz stanowią nowe wzory użytkowe. W referacie przedstawiono strukturę kosztów wytworzenia innowacyjnych prototypowych urządzeń badawczych, opartych o nowe narzędzia mikroinformatyki. Została wykazana odmienność tej struktury w porównaniu do rozwiązań przemysłowych oraz powszechnego użytku. Przytoczono przykłady wynikające z konstruktorskiego doświadczenia autora oraz zaczerpnięte z literatury. Skupiono uwagę na czynnikach inne niż skala produkcji. Poruszono zagadnienie skuteczności transferu technologii naukowych do aplikacji przemysłowych, co wymaga współpracy ośrodków badawczych oraz biznesu.(abstrakt oryginalny)

Research in the field of natural/fundamental science and technology require in most cases innovative science equipment which is related to constructing a creative designer and creative approach. These devices largely use the latest scientific achievements and provide new utility designs. The paper presents the structure manufacturing costs of innovative research prototype equipment based on new microinformatics tools. It has been demonstrated dissimilarity of this structure in comparison to industrial solutions and general use. Are examples resulting of designing experience of the author and literature. Attention has focused on the factors other than the manufacturing scale. It raised the issue of the effectiveness of the transfer of scientific technology to industrial applications which requires cooperation between research centers and business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ali A.S., Debose D., Stephens B., Zanzinger Z. (2016), Open Source Building Science Sensors (OSBSS): A Low-Cost Arduino-based Platform for Long-term Indoor Environmental Data Collection, "Building and Environment", No. 100, s. 114-126.
  2. Devarajua J.T., Radhakrishnab M.C., Ramani B., Sureshab P.H. (2011), Development of Microcontroller Based Thermogravimetric Analyze, "Measurement", Vol. 44, Issue 10, s. 2096-2103.
  3. Farías R.F., Giménez A.J., Yáñez-Limón J.M. (2014), Control System Development for a Raman Spectrometer Using Microcontroller Technology, "Journal of Applied Research and Technology", Vol. 12, s. 139-144.
  4. Koenkaa J., Hauser P.C., Sáiz J. (2014), Instrumentino: An Open-Source Modular Python Framework for Controlling Arduino Based Experimental Instruments, "Computer Physics Communications", No. 185, s. 2724-2729.
  5. Louis T. (2013), The Real Price of A Smartphone, "Forbes", September 14.
  6. Sherman J. (2013), Spendy but Indispensable: Breaking Down the Full $650 Cost of the iPhone 5, "Digital Trends", July 26.
  7. Xiong G. (2012), Mass Customization Manufacturing and Its Application for Mobile Phone Production [in:] Service Science, Management, and Engineering, s. 223-245.
  8. [www 1] http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/index.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu