BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecka Alicja (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Charakterystyka użytkowa i właściwości fizykochemiczne naturalnej substancji słodzącej taumatyny
Characteristics of Utility and Physico-Chemical Properties of Natural Sweetener Thaumatin
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (20), s. 32-42, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Żywność, Rynek żywności
Food, Food market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku żywnościowym coraz częściej pojawiają się różne środki słodzące. Najczęściej stosowaną naturalną substancją słodzącą jest taumatyna (E 957), która została wyizolowana z owoców katemfe Thaumatococcus daniellii. Jest doskonałą naturalną alternatywą dla cukru oraz sztucznych środków słodzących. Jest też jedyną substancją intensywnie słodzącą dopuszczoną w Polsce, która nie wymaga ustalenia poziomu tolerancji oraz dla której nie ma określonego ADI (acceptable daily intake). Jest substancją 2000-3000 razy słodszą od sacharozy. Celem podjętej pracy było scharakteryzowanie taumatyny, a szczególnie omówienie jej cennych właściwości i zastosowania. Publikacja ta jest pracą przeglądową.(abstrakt oryginalny)

On the food market there are more and more different sweeteners. The most commonly used natural sweetener is thaumatin (E 957), which has been isolated from the katemfe fruit of Thaumatococcus danielli. It is an excellent natural alternative to sugar and artificial sweeteners. It is the only intense sweetener substance authorised in Poland, which does not require the determination of the level of tolerance and for which there is no specific ADI (Acceptable Daily Intake). It is a substance which is 2000-3000 times sweeter than sucrose. The objective of the study was to characterize thaumatin, especially the discussion of the valuable properties and uses. This publication is a review work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacz A., 2002, Intensywne substancje słodzące - szansa dla polskiego producenta i konsumenta (7), Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 11, s. 37.
 2. Carocho M., Barreiro M., Morales P., Ferreira I., 2014, Adding Molecules to Food, Pros and Cons: A Review on Synthetic and Natural Food Additives, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, vol. 13, s. 387.
 3. Carocho M., Morales P., Ferreira I., 2015, Natural food additives: Quo vadis?, Trends in Food Science & Technology, vol. 45, s. 288, 292.
 4. Dłużewska E., Krygier K., 2005, Wzmacniacze smaku, Przemysł Spożywczy, nr 4, s. 18-19, 50.
 5. EFSA, 2011, Scientific opinion on the safety and efficacy of thaumatin for all animal species, EFSA Journal, vol. 9, s. 2354-2364.
 6. Grembecka M., 2015, Natural sweeteners in a human diet, Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, nr 3, t. 66, s. 195, 197, 199.
 7. Kolanowski W., Waszkiewicz-Robak B., 1998, Taumatyna - nowa substancja intensywnie słodząca na polskim rynku, Przemysł Spożywczy, nr 3, s. 9-10.
 8. Krygier K., Jasiński J., 2002, Polski rynek produktów bezcukrowych, Przemysł Spożywczy, nr 5, s. 14.
 9. Kudełka W., Jachna D., 2009, Charakterystyka żywności o obniżonej wartości energetycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 834, s. 77-78.
 10. Leszczyński W., 2001, Zamienniki sacharozy, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 6, s. 38.
 11. Mielcarz M., 2009, Zamienniki cukru do produkcji wyrobów spożywczych, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 1, s. 58.
 12. Miśkiewicz K., Rosicka-Kaczmarek J., Nebesny E., 2012, Substancje słodzące w produktach spożywczych, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 2, s. 59.
 13. Myszkowska-Ryciak J., Harton A., Gajewska D., 2010, Środki słodzące w profilaktyce i leczeniu otyłości, Kosmos-Problemy Nauk Biologicznych, nr 3-4, s. 368.
 14. Newberne P., Smith R.L., Doull J., Feron V.J., Goodman J.I., Munro I.C., Portoghese P.S., Waddell W.J., Wagner B.M., Weil S.S., Adams T.B., Hallagan A.B., 2000, GRAS Flavoring Substances 19, Food Technology, vol. 54, no. 6, s. 66-74.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. 2010, nr 232, poz. 1525.
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w ośrodkach spożywczych lub używkach, Dz.U. 2001, nr 9, poz. 72.
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 268-269.
 18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności, Dz.U. L 295 z 12.11.2011.
 19. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., 2003, Kompendium dodatków do żywności, HORTIMEX, Konin, s. 408.
 20. Świąder K., Waszkiewicz-Robak B., Świderski F., 2011a, Substancje intensywnie słodzące - korzyści i zagrożenia, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 3, s. 393-394.
 21. Świąder K., Waszkiewicz-Robak B., Świderski F., 2011b, Substancje intensywnie słodzące w żywności, Przemysł Spożywczy, nr 5, s. 32-36.
 22. Świderski F. (red), 2003, Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 101-102.
 23. Thaumatin (WHO Food Additives Series 20), IPCS INCHEM, http://www. inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v20je15.htm (10.07.2016).
 24. Uher M., Wójtowicz H., 2003, Naturalne i syntetyczne niecukrowe substancje słodkie, Wiadomości Chemiczne, nr 5-6, s. 510.
 25. Waszkiewicz-Robak B., 2002, Słodycz pod kontrolą, Przegląd Gastronomiczny, nr 1, s. 11.
 26. Waszkiewicz-Robak B., Świderski F., 2000, Wybrane właściwości funkcjonalne substancji intensywnie słodzących, Przemysł Spożywczy, nr 4, s. 27.
 27. Wolski T., Najda A., 2005, Substancje słodzące pochodzenia naturalnego, Postępy Fitoterapii, nr 1-2, http://www.czytelniamedyczna.pl/2567,substancje-slodzace-pochodzenia-naturalnego.html (08.07.2016).
 28. Wrzyszcz-Kowalczyk A., Piesiak-Pańczyszyn D., 2010, Aktualne poglądy na temat substytutów cukru, Poradnik Stomatologiczny, nr 2, http://poradnikstomatologiczny.pl/pl/articles/item/16694/aktualne_poglady_na_temat_substytutow_cukru (08.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2016.1.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu