BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiak Eliza (Wrocław University of Economics, Poland), Orzechowska-Przybyła Kamila (Wrocław University of Economics, Poland), Lesiów Tomasz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Analysis of Knowledge and Consumer Preferences in the Field of Organic Food
Analiza wiedzy i preferencji konsumenckich w zakresie żywności ekologicznej
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (20), s. 43-58, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Żywność, Zachowania konsumenta
Organic food, Food, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie na rynku produktów spożywczych obserwuje się coraz większe zainteresowanie żywnością ekologiczną. Trend ten zauważalny jest także w Polsce. Celem pracy była analiza i ocena wiedzy oraz zachowania wybranej grupy (18-45 lat), konsumentów na rynku żywności organicznej. Z przeprowadzonych badań ilościowych/ankieta wynika, że zdecydowana większość respondentów (79.6%) deklaruje zaufanie do żywności organicznej. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że znaczna część ankietowanych posiada dostateczną wiedzę, aby nabywać i konsumować ekologiczne produkty żywnościowe na wystarczająco świadomym i racjonalnym poziomie. Deklarowali także wolę rozszerzenia swojej wiedzy o żywności ekologicznej (78,6% respondentów opowiedziało zdecydowanie "tak", 45,6% odpowiedziało "raczej tak"). Ankietowani (81,9%) zadeklarowali, że czytają informacje zawarte na etykietach i zwracają uwagę na skład produktu w (43,7%) oraz w mniejszym stopniu na pochodzenie produktu (26,2%). Dla 37,9% ankietowanych najważniejszą zaletą żywności ekologicznej jest jej korzystny wpływ na zdrowie i brak szkodliwych substancji dodatkowych w składzie. Dodatkowo, ankietowani wskazali, że motywem zakupu żywności ekologicznej jest dbanie o zdrowie, o środowisko oraz przekonanie o lepszej jakości tej żywności.(abstrakt oryginalny)

The development of organic foods market has been growing significantly in recent years. Polish organic foods market is quickly developing and it is considered as one of the most rapidly growing sections of the food market. The aim of the study was to analyse and assess knowledge and behaviour of chosen group (18-45 age) consumers on the organic foods market. According to the quantitative studies/survey, considerable part of the respondents (79.6%) declare trust into the organic food products. Based on the research results it can be concluded that the major part of the respondents have sufficient knowledge to purchase and consume organic food in a conscious and rational way. However, they declared a will to expand their knowledge in the ecological food field (78.6%). The respondents (81.9%) declared reading product labels and paying attention to the ingredients of the products (43.7%) and less interest to the origin of them (26.2%). For 37.9% of the respondents the most important advantages of the organic food products were beneficial effects on human health and lack of harmful additives. They pointed also at other motives of buying organic food products like taking care of own health, environment aspect and much better quality of such food.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bator J., 2013, Zamień chemię na jedzenie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 2. Brzeziński J., Seńczuk W. (eds.), 2002, Toksykologia pestycydów, PZWL, Warszawa.
 3. Co to jest żywność ekologiczna?, http://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,Co-to-jest-zywnosc-ekologiczna.html (access 15.12.2016).
 4. Departament Inspekcji Handlowej UOKiK, 2014, Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 5. Eurobarometer, 2013, Attitudes of Europeans towards Building the Single Market for Green Products, European Commission, Bruxelles.
 6. Gertig H., 2010, O bezpieczeństwie żywności ekologicznej, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII(3), pp. 406-414.
 7. Golinowska M., 2013, Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Grimm H.U., 2015, Żywność pełna kłamstw, Wydawnictwo Vital, Białystok.
 9. Higman B.W., 2012, Historia żywności, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 10. http://www.l-argo.ru/en/about/projects/fatea.php (access 15.12.2016).
 11. Huber M., Rembiałkowska E., Średnicka D., Bügel S., van de Vijver L.P.L., 2011, Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 58(3-4), pp. 103-109.
 12. Jeżewska-Zychowicz M., 2014, Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(93), pp. 214-224.
 13. Komorowska D., 2016, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVIII(1), pp. 124-130.
 14. Kuc S., Malinowska I., 2011, Marketing i innowacyjne technologie ekologicznych produktów żywnościowych, http:// www.insightmarketing.eu/publikacje/marketing-i-inowacyjne-technologie- ekologicznych-produktow-zywnosciowych (access 15.12.2016).
 15. Łuczka-Bakuła W., 2007, Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednostki certyfikujące. https://bip.minrol.gov.pl/Informacje- -Branzowe/Produkcja-Roslinna/Rolnictwo-Ekologiczne/Jednostki-Certyfikujace (access 15.12.2016).
 17. Mróz B., Sadowska M., 2015, Global Consumption Trends and Consumption of Ecological Food in Poland, Konsumpcja i Rozwój, 1(10), pp. 17-32.
 18. Nestorowicz R., Pilarczyk B., 2010, Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 19. Orboi M.D., Băneş A., Monea M., Monea A., 2012, Aspects regarding the organic food market, Agricultural Management Serial I, Management Agricol, 14(2), http://www.usab-tm.ro/utilizatori/management/ file/cercetare/2011-2012/s2/66.pdf (access 15.10.2016).
 20. Rolnictwo w 2015, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa.
 21. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/ Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne (access 15.12.2016).
 22. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, http:// www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne (access 15.12.2016).
 23. Staniak S., 2014, Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego, Polish Journal of Agronomy, 19, pp. 25-35.
 24. Ślawska E. (ed.), 2002a, Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Warszawa.
 25. Ślawska E. (ed.), 2002b, Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, 1(354), pp. 281-290.
 26. Witek L., 2015, Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, 1(354), pp. 281-290.
 27. Wrzosek J., Gworek B., Maciaszek D., 2009, Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 39, pp. 75-88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nit.2016.1.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu