BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klasik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kuźnik Florian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Regiony wobec wyzwań przyszłości
Regions and the Challenges of the Future
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 1 (961), s. 5-19, rys., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Region, Strategia rozwoju regionalnego, Zarządzanie publiczne
Region, Regional development strategy, Public governance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R58, O11, R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest włączenie kategorii pojęciowej "wyzwania przyszłości" do procesu kreowania przyszłości regionów. Artykuł ma charakter refleksji metodologicznej na temat miejsca wyzwań w myśleniu o przyszłości i kreowaniu przyszłości. Zwrócono uwagę na centralne miejsce wyzwań przyszłości w procesie tworzenia strategii i zarządzania regionem. Omówiono rolę wyzwań w pracach diagnostycznych, studiach foresightowych oraz w planowaniu strategii regionów. Artykuł powstał na podstawie doświadczeń eksperckich i doradczych autorów. (abstrakt oryginalny)

In this article, we locate the notion of "challenges of the future" in the processes targeting the creation of regional futures. The paper contains methodological reflection upon the positioning of challenges in analysing and creating the future. It shows the central position of the "challenges of the future" in strategy development and regional growth management. Their application in diagnosing problems and in the conducting of foresight studies and strategy development is described on the basis of the authors' expertise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jewtuchowicz A. [2005], Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Johnson W.J., Scholes K., Whittington R. [2010], Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 3. Klasik A. [2002], Strategie regionalne. Formułowanie i wdrażanie w życie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Klasik A., Biniecki J. [2015], Strategiczna koncepcja polityki użytkowania terenów w regionie, na przykładzie woj. śląskiego [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXI, Warszawa.
 5. Klasik A., Biniecki J., Ochojski A. [2014], Metropolitalny foresight strategiczny. Metodologia i studium przypadku, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLX, Warszawa.
 6. Klasik A., Kuźnik F. [2013], Foresight Studies in Facilitating the Development and Management of a Region (Practical Experience in Silesia) [w:] Programming Regional Development in Poland. Theory and Practice, eds T. Kudłacz, D. Woźniak, Studia Regionalia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 35, Warszawa.
 7. Les villes de demain. Defis, visions et perspektives [2011], UE, Bruxelles.
 8. Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050 [2014], ESPON, Luxembourg.
 9. Parr J. [2004], The Polycentric Urban Region: A Closer Inspection, "Regional Studies", vol. 38, nr 3, May, https://doi.org/10.1080/003434042000211114.
 10. Schmitt P. [2003], Planning for Polycentricity in European Metropolitan Areas - Challenges, Expectations and Practices, "Planning Practice and Research", vol. 28, nr 4, https://doi.org/10.1080/02697459.2013.780570.
 11. Słownik języka polskiego [1985], t. 3, PWN, Warszawa.
 12. Storper M. [2014], Governing the Large Metropolis, "Territory, Politics, Governance", vol. 2, nr 2, https://doi.org/10.1080/21622671.2014.919874.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0101
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu