BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena parku maszynowego gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego
Assessment of Machinery of Agricultural Farms in Middle Pomerania
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2016, nr 20, cz. 2, s. 131-142, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Transport
Agriculture, Arable farm, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie stanu wyposażenia gospodarstw rolnych Po-morza Środkowego w środki transportu, maszyny i urządzenia rolnicze w ujęciu porów-nawczym. W opracowaniu dokonano oceny liczby środków transportu, maszyn i urzą-dzeń rolniczych będących w posiadaniu gospodarstw rolnych (na podstawie danych GUS - Powszechny Spis Rolny). Zakres przestrzenny badania to obszar Pomorza Środkowego oraz całej Polski. Z przeprowadzonych badań wynika, iż gospodarstwa rolne Pomorza Środkowego są lepiej wyposażone w środki transportu, maszyny i urządzenia rolnicze, niż ogół jednostek w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the present article is an assessment of the estate of agricultural farms in Middle Pomerania. An assessment was performed of the quantity of the means of transport, agricultural machines and machinery that are possessed by agricultural farms (based on data from the Central Statistical Office: National Agricultural Census). The spatial scope of the study covers Middle Pomerania and the whole of Poland. It is evident based on the research conducted that agricultural farms in Middle Pomerania are better equipped with means of transport, agricultural machines and machinery than the total of entities in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl/bdl.
 2. Barwicki J., Wpływ zmian strukturalnych rolnictwa UE na produkcję roślinną, zwierzęcą, rozwój upraw energetycznych oraz rynek ciągników rolniczych, "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 1, 2008.
 3. Bereżnicka J., Struktura aktywów a poziom ich rentowności w gospodarstwach rodzinnych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 97, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2009.
 4. Felczak T., Domańska T., Struktura majątkowa a rentowność gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji, Ekonomika i Organi-zacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 99, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2012.
 5. Gołębiewska B., Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nr 81, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2010.
 6. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R.,Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Warszawa 2012.
 7. Janasz W., Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, (w:) Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 8. Kapela R., Jabłonka R., Piszczatowska K., Analiza wyposażenia w ciągniki rolnicze wybranych gospodarstwa specjalizujących się w chowie bydła mlecznego, "Inżynieria Rolnicza", nr 1(119), 2010.
 9. Pawlak J., Próba oceny skutków modernizacji parku ciągnikowegow Polsce, "Problemy Inżynierii Rolniczej", z. 3(81), 2013.
 10. .Pawlak J., Rynek ciągników w wybranych krajach, "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 3, 2007.
 11. Pawlak J., Modernizacja parku ciągnikowego w Polsce w świetle wyników powszechnego spisu rolnego z 2010 r., "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 2, 2009.
 12. Pawlak J., Powierzchnia gospodarstw rolnych a stan parku ciągniko-wego, "Problemy Inżynierii Rolniczej", z. 1(79), 2013.
 13. Pawlak J., Rynek ciągników używanych w Polsce w latach 2005-2010, "Problemy Inżynierii Rolniczej", z. 3(81), 2013.
 14. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Szeląg-Sikora A., Wojciech J., Struktura obszarowa gospodarstw rolnych a wpływ poziomu wykorzystania funduszy unijnych na wyposażenie w park maszynowy, "Inżynieria Rolnicza", nr 6(94), 2007.
 16. Środki produkcji w rolnictwie, PSR 2010, GUS, Warszawa 2011.
 17. Ustawa dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009 nr 126, poz. 1040).
 18. Ustawa z dnia 2 lutego 1996 roku o powszechnym spisie rolnym w 1996 roku (Dz. U. 1996 nr 34, poz. 147).
 19. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o powszechnym spisie rolnym w 2002 roku (Dz. U. 2000 nr 99, poz. 1072).
 20. Zając S., Izdebski W., Kusz D., Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 4, 2010.
 21. Zawadzka D., Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego, (w:) Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, D. Zawadzka (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie, Koszalin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu