BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słupik Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Usługi publiczne w polityce zrównoważonego rozwoju gmin - wybrane problemy
Public Services in Municipalities Sustainable Development Policy - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 1 (961), s. 39-52, tab., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Rozwój zrównoważony, Gmina
Public services, Sustainable development, District
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q53, Q56, Q58
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja podstawowych barier i korzyści zrównoważonego rozwoju gmin z punktu widzenia władz oraz wskazanie głównych kierunków i obszarów działań władzy publicznej w zakresie technicznych i środowiskowych usług publicznych. W artykule omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2015 r. wśród gmin województwa wielkopolskiego, śląskiego i podlaskiego. Podstawowym wnioskiem, jaki nasuwa się po przeprowadzonej analizie, jest stwierdzenie, że skuteczna realizacja polityki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju zależy w dużej mierze od świadomości i zaangażowania władz lokalnych. W wielu gminach nie ma równowagi między ładem gospodarczym, społecznym i środowiskowym, a działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i programowanie zrównoważonego rozwoju często pozostają w sferze deklaracji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify the main barriers municipalities face and the benefits they gain from implementing sustainable development from authorities point of view. The paper also presents the main directions and activities public authorities have implemented in technical and environmental public services. It also discusses the results of empirical research conducted in 2015 in municipalities in the voivodeships of Wielkopolska, Silesia and Podlasie. The main conclusion of the research is that effectively implementing sustainable development policy largely depends on the awareness and involvement of local authorities. The paper shows that in many municipalities, economic, social and environmental development factors aren't balanced. Moreover, sustainable development programming and activity should improve the quality of life for inhabitants, but they often fail to leave the planning stage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. [2011], Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", vol. 6, nr 2.
 2. Fiedor B., Jończy R. [2009], Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development [w:] Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Flejtarski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. [2012], Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 4. Kożuch B., Kożuch A. [2011], Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 5. Krawczyk B. [2016] Jak samorządy ograniczają niską emisję?, "Przegląd Komunalny", nr 2.
 6. Perło D. [2013], Modelowanie "zielonej gospodarki" województwa podlaskiego jako narzędzie zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu, "Zarządzanie i Finanse", nr 3.
 7. Stiglitz J.E. [2014], Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 8. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 [2013], Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 9. Strategia rozwoju województwa śląskiego "Śląskie 2020+" [2013], Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 10. Szarfenberg R. [2009], Standaryzacja usług społecznych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 11. Wańkowicz W. [2004], Wskaźniki realizacji usług publicznych, MSAP, Kraków.
 12. Wielkopolska 2020. Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 [2012], Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0961.0103
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu