BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Krzysztof (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bełdycka-Bórawska Aneta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych Regionu FADN Mazowsze i Podlasie w latach 2010-2014
Investment Differentiation in Farms Belonging to Mazowsze and Podlasie FADN Region in the Years 2010-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 196-201, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Wyniki badań
Investment, Arable farm, Payments for agricultural, Research results
Uwagi
streszcz., summ., E60, L23, N50
Kraj/Region
Mazowsze, Podlasie
Mazowsze, Podlasie
Abstrakt
(abstrakt oryginalny)Przedstawiono zróżnicowanie inwestycji gospodarstw rolnych regionu FADN Mazowsze i Podlasie w latach 2010-2014. Do przeprowadzenia badań analizie poddano inwestycje brutto i netto (zmienne FADN SE516 i SE521) i dopłaty do inwestycji (zmienna SE406). Z badań wynika, że gospodarstwa rolne regionu FADN Mazowsze i Podlasie intensywnie przeprowadzały inwestycje. Ich wartość była jednak zróżnicowana w zależności od typu gospodarstwa oraz wielkości ekonomicznej. Gospodarstwa zajmujące się uprawami polowymi (uprawa zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych na nasiona) osiągnęły w latach 2010-2014 najwyższy poziom inwestycji. Jednocześnie badania potwierdziły, że wielkość ekonomiczna gospodarstw wpływa wprost proporcjonalnie na poziom inwestycji w tych gospodarstwach (wyższa wielkość ekonomiczna - wyższy poziom inwestycji).

The paper presents the diversity of investments in agricultural holdings belonging to FADN region of Mazowsze and Podlasie in the 2010-2014. To carry out the study the gross and net investment (FADN SE516 and SE521 variable) and the investment subsidies (SE406 variable) were used. The research shows that farms in FADN Mazowsze and Podlasie region have been intensively investing. Their value, however, varied depending on the type of farm and economic size. Field crops (cereals, oilseed and seed crops) reached the highest level of investment in 2010-2014. At the same time, research has confirmed that the economic size of farms directly affects the level of investment in these holdings (higher economic size - higher level of investment).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bórawski Piotr. 2014. "Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach mlecznych". Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 27-32.
  2. Czubak Wawrzyniec, Arkadiusz Sadowski. 2014. "Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (32): 45-57.
  3. EC (European Commission). 2017. The Multiannual Financial Framework explained. http://ec.europa. eu/budget.
  4. Gołębiewska Barbara. 2010. "Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanym powiązaniu z otoczeniem". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 97 (4): 60-68.
  5. Massot Albert. 2016. Instrumenty WPR i ich reformy. Parlament Europejski. http://www.europarl.europa. eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.3.html.
  6. Polski FADN. 2015. Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 795 - Mazowsze i Podlasie. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  7. Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2007. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
  8. Wasilewski Mirosław, Magdalena Mądra. 2008. "Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 87-99.
  9. Zając Dariusz. 2012. "Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 26: 284-294.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8362
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu